Pašvaldībām jāpārskata, cik daudz darbinieku tām nepieciešams

Pēc teritoriālās reformas pašvaldības aizvien nav spējušas optimizēt cilvēkresursus, lai pilnvērtīgi un ekonomiski pildītu tām uzdotās funkcijas, pēc revīzijas desmit pašvaldībās secina Valsts kontrole. Vietvaras taisnojas, ka pašlaik vēl notiek darbs ar personālu, tiek nosprausti jauni darba mērķi, izvirzīti uzdevumi. 

To, cik daudz darbinieku nepieciešams konkrētu darbu veikšanai, pašvaldībās pašlaik galvenokārt nosaka, ņemot vērā līdzšinējo pieredzi vai speciālistu ieteikumus. Valsts kontrole ieskatā, ja darbinieku skaits būtu atkarīgs no produktivitātes, pašvaldības varētu būtiski ietaupīt. “Četrās pašvaldības darbības jomās vien mēs kopumā saskatījām iespēju pašvaldībām optimizēt 89 amata vietas, kas kopā dotu vairāk nekā 1,3 miljonus ietaupījuma gadā,” saka Valsts kontroles padomes loceklis Edgars Korčagins.

Pašvaldībās ReTV skaidro, ka pēc teritoriālās reformas darbs pie administratīvā aparāta izveides vēl pilnībā nav noslēdzies. Līdz ar to izmaiņas darbinieku skaita un amatu vietu ziņā vēl priekšā. Ropažu novada pašvaldības Juridiskā, publisko iepirkumu un personāla vadības departamenta direktors Andrs Briņķis saka: “Mums šis cipars nav akmenī kalts. Mums tas tiek samazināts, optimizēts. Mēs vēl kādu pusgadiņu un jau būsim nonākuši pie gala rezultāta, pārvērtējot funkcijas un veicamos darbus un apjomus, kad mums tas arī nebūs tik liels.”

Limbažu novada pašvaldības izpilddirektors Artis Ārgalis saka: “Mēs no šī ziņojuma arī saprotam, ka tas nav tas, kā šobrīd personāla vadībai uzņēmumā un pašvaldībā būtu jāstrādā, plānojam un veicam reorganizāciju, lai stiprinātu tieši personāla daļu.”

Valsts kontrole revīzijā secinājusi, ka pašvaldību darbiniekiem nav skaidri definēti darba uzdevumi un sasniedzamie mērķi. Tas ir svarīgi, lai pēc tam varētu izvērtēt paveikto, kā arī noteikt papildus piemaksas un naudas balvas. Padziļināti analizējot situāciju atsevišķās Aizkraukles novada un Ropažu novada teritorijās vēl pirms teritoriālās reformas, atklājies, ka ir prettiesiski izmaksāti ievērojami līdzekļi pašvaldības darbiniekiem. Edgars Korčagins saka: “Aizkraukles novadā neatbilstošie atlaišanas pabalsti priekšsēdētājam un viņu vientiekiem atlaišanas gadījumā, kad notika reforma. Savukārt Ropažu novada gadījumā – prettiesiski izmantoto līdzekļu apjoms daudz ievērojamāks. Tas pārsniedz 64 tūkstošus eiro, kur ir izmaksātas gan piemaksas, gan atlaišanas pabalsti, gan īpašas naudas balvas par darbu komisijās, virkne neatbilstību. Par tām visām Valsts kontrole informēs Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, kā arī lems par piedziņas uzsākšanu pret amatpersonām, kuras šos lēmumus ir pieņēmušas.”

Ropažu novada pašvaldībā norāda, ka tā ir bijusi cilvēcīga kļūda un pašlaik kas tāds vairs nav iespējams. Arī Limbažu novada pašvalībā uzsver, ka ar izpilddirektora rīkojumu jebkādu prēmiju izmaksa darbiniekiem ir aizliegta.


Foto: Freepik