Pašvaldībās maza interese par valsts ceļu pārņemšanu

Šobrīd pašvaldības aicinātas brīvprātīgi izvērtēt iespējas un pārņemt savā pārvaldībā lielāko daļu vietējās nozīmes valsts ceļu. Lai arī Satiksmes ministrijas izstrādātais pilotprojekts paredz, ka par katru šāda ceļa kilometru turpmākos piecus gadus varēs saņemt vairāk nekā 1500 eiro atbalstu, pašvaldību interesi tas neraisa. Ceļu stāvoklis daudzviet nav apmierinošs, turklāt kara un dažādu citu apstākļu dēļ izmaksas par to atjaunošanu un uzturēšanu aug. Pagaidām tikai sešos novados lemj par dažu ceļu pārņemšanu.

Kritisks stāvoklis un mazs finansējums par viena kilometra uzturēšanu piecu gadu garumā ir galvenie iemesli, kas pagaidām kavē pašvaldības brīvprātīgi pārņemt lielāko daļu vietējās nozīmes valsts ceļu. Satiksmes ministrijas pilotprojektā iecerēts, ka Ludzas novadam varētu nodot ceļus ar kopgarumu aptuveni 500 kilometri. Ludzas novada pašvaldības pārstāvis Arturs Isakovičs saka: “Lai normāli uztaisītu ceļu, ir jāņem vērā visi apaugumi, arī grāvji jāatjauno. Diezgan daudz darba. Par to naudu, kuru piedāvā valsts – 1500 eiro –, to praktiski nav iespējams izdarīt.”

“1560 eiro par kilometru ir pietiekams, lai ceļus turpinātu uzturēt tādā pašā veidā, kā to līdz šim darījusi valsts. Zinu, ka pašizmaksa ceļu uzturēšanas jomā daudzām pašvaldībām ir zemāka,” pauž Satiksmes ministrs Tālis Linkaits

Kā norāda nozares eksperti, lai sakārtotu vienu kilometru grants ceļa, ņemot vērā šā brīža būvniecības cenu sadārdzinājumu, nepieciešams vismaz divas reizes vairāk eiro.

Ceļš Baltinava-Briežuciems ir vienīgais, kuru turpmāk no valsts pārņems Balvu novads. Tie gan ir tikai pieci no pavisam 1000 šaipus nododamo ceļu kilometriem. Ceļu regulāri izmanto skolēni, lauksaimnieki un uzņēmēji, kā arī lielāki ieguldījumi uzturēšanā no “Latvijas Valsts ceļiem” nav paredzēti, tāpēc pašvaldība tomēr piekrīt to uzturēt. “Ir jāpamato ar uzņēmējdarbību un ir jābūt noteiktiem kritērijiem. Ja šajā ceļa posmā uzņēmēji neplāno vai ir pārdomājuši veikt investīcijas, tad mēs nevaram uzlabot, tad zūd jēga ceļu pārņemt,” saka Balvu novada pašvaldības priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

Līdz šim no vietējās nozīmes valsts ceļu 8000 kilometru pārņemt vien 76 ar Balviem vēlas arī Ādaži, Mārupe, Ventspils, Alūksne un Krāslava. Pārrunas uzsāktas ar Siguldu. Pašvaldības gan cer, ka pilotprojektā būs viestas izmaiņas, pirmkārt, saistītas ar finansējumu. Sergejs Maksimovs: “Tad, kad beigsies karš, būs zināma stabilitāte un izmaksu ziņā būs saprotami algoritmi. Mēs nevaram prognozēt, cik tas maksās pēc gada un cik maksās degviela. Tas rada piesardzību.”

“Pašvaldībām ir iespējas aizņemties Valsts kasē līdzekļus uz izdevīgiem noteikumiem savu ceļu sakārtošanā, kā arī runāt ar “Latvijas Valsts ceļi” par atsevišķiem priekšdarbiem pirms nodošanas,” norāda Tālis Linkaits.

Satiksmes ministrijā uzsver, ka noteiktu termiņu ceļu nodošanai pašvaldībām nav. Tos ceļus, kurus nepārņems, arī turpmāk uzturēs valsts ar tādiem pašiem ieguldījumiem kā līdz šim. Diskusijas par pilotprojektu vēl notiek. Pašvaldības ļoti cer, ka brīvprātības princips nekļūs par piespiedu.


#SIF_NVZ2022

Foto: Freepik