Pavasara dārza darbu laiks arī aprūpes namā “Valtaiķi”

Jauna siltumnīca, sēklas, stādi, mēslojums – tā pavasaris iesācies Kuldīgas novadā esošajā aprūpes namā “Valtaiķi”. To visu namam sarūpējusi biedrība “Ventas krasti” no programmas “Pats savam saimes galdam”. Tas nama iemītniekiem dod jaunu motivāciju darboties, izkustēties un redzēt, kā izaug pašu iesētais. 

Biedrība “Ventas krasti” Borisa un Ināras Teterevu fonda programmā “Pats savam saimes galdam” piedalās jau no programmas pirmās dienas. Šogad papildu tam, ka atbalstu saņēma apkārtnes pagastu maznodrošinātās un trūcīgās ģimenes, arī seniori, pirmo reizi sadarbība notiek ar aprūpes namu. Palīdzēts arī ar jaunas siltumnīcas iegādi. “Šis ir vairāk pašpatēriņam, pie tam arī viens no darba terapijas procesiem, jo to, ko viņi šeit izaudzē, viņi ēd arī paši, dod arī vietējai virtuvītei. Un tā ir cita pievienotā vērtība, ja tu esi savu tomātu vai gurķi, savu redīsu izaudzējis,” saka biedrības “Ventas krasti” valdes priekšsēdētāja Inese Ivāne.

Aprūpes nams “Valtaiķi” pēc administratīvi teritoriālās reformas ir viena no Kuldīgas slimnīcas ilgstošās aprūpes nodaļām. Tas atrodas lauku apvidū, trīs hektāru lielā teritorijā, kur vietas pietiek gan ābeļdārzam, gan voljēram, kur dzīvot līdzi no iepriekšējām mājām paņemtam sunītim, gan mazdārziņiem. Tas viss rosinājis te īstenot darba terapijas programmu, lai radītu pēc iespējas vairāk iemeslu nama iemītniekiem nākt ārā un kustēties. Šobrīd te bija palikusi vairs tikai viena neliela siltumnīca, otra bija savu laiku nokalpojusi, nu ar aprūpes nama darbinieku atbalstu dārza darbos varēs iesaistīties vairāk cilvēku. SIA “Kuldīgas slimnīca” Ilgstošās sociālās aprūpes nodaļas “Valtaiķi” vadītāja Gunita Bivbāne: “Es ļoti ceru, ka tā arī būs, ka mēs vedīsim ārā vairāk šos nama iedzīvotājus, lai viņiem būtu, lai viņi redzētu, kā tas ir. Mēs tomēr esam ģimenisks aprūpes nams. Mēs vairāk esam tendēti uz to, ka darīt kopā.”

Šobrīd aprūpes namā ir 44 iemītnieki, lielākā daļa nāk no laukiem, tāpēc arī iespēja būt tuvu zemei ir svarīga.  Šogad programmā “Pats savam saimes galdam” iesaistījušās 30 nevalstiskās organizācijas, kas aptver 865 mājsaimniecības. Tas ir lielākais skaits programmas vēsturē. Borisa un Ināras Teterevu fonda labdarības projektu vadītāja Diana Bogdanova: “Viens no programmas “Pats savam saimes galdam” būtiskajiem aspektiem ir šī iespēja dalīties ar līdzcilvēkiem. Katra organizācija šo aspektu īsteno. Īsteno individuāli, piemēram, var sadarboties ar sociālajiem centriem, var sadarboties ar labdarības virtuvēm.”

No programmas sākuma 2017. gadā līdz šim brīdim atbalstīti 112 projekti, kuros aptvertas teju 3500 mājsaimniecību. Bet Valtaiķos jau kaļ jaunus plānus – nākamgad veidot augstās dobes, lai pie zemes darbiem ērti varētu tikt iemītnieki ratiņkrēslos.