Pērn darbam reģionos piesaistītas 322 ārstniecības personas

Pagājušajā gadā 322 ārstniecības personas piesaistītas darba vietām reģionos, izmantojot Eiropas Savienības fondu pieejamo finansējumu veselības nozarei. Tas nozīmē, ka speciālistam noteikts laika posms: piecus gadus jānostrādā reģionā un jāsniedz valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi. 

Visvairāk kompensācijas pieteikumu pagājušā gadā saņemti no ārstniecības personām Latgalē - 117, Zemgalē - 78, Vidzemē - 65, Kurzemē - 47, bet Pierīgā - 15. Projekts ilgst jau vairākus gadus, kopumā finanšu atbalsts izmaksāts jau vairāk nekā 1400 ārstniecības personām. Veselības ministrijas pārstāve Anete Mille-Grebeņņikova: “No tiem, no 1435 personām, 221 ir ārsts, 228 māsas un 253 ārstu palīgi. Protams, šeit nav uzskaitīti arī māsu palīgi, kas ir būtisks atspaids un atbalsts psihiatrijas slimnīcās, kuri tad izdara visu to darbiņu. Tāpat ir arī zobārsti, zobārstu asistenti, fizioterapeiti, ergoterapeiti. Nupat gada nogalē mums ir vēl papildināts ar atbalstāmajām profesijām:  tādām kā mākslas terapeiti, audio logopēdi. Līdz ar ar to mums ir tāds plašs spektrs ārstniecības personu, ko varam piesaistīt.”

Finanšu atbalsts, ko pretendents var saņemt atbilstot visiem projekta nosacījumiem, ietver naudas kompensāciju par darba vietu ārstniecības iestādē reģionā, par ģimenes locekļiem un uzturēšanas izdevumiem sākuma periodā. Atbalsts pamatā vērsts uz jaunu speciālistu piesaisti un tiem ārstiem, kas pārceļas no Rīgas uz reģionu. Mille-Grebeņņikova: “Par pārcelšanos šajā brīdī pavisam noteikti varam teikt: projekta vienība nepārbauda faktisko pārcelšanos, tomēr par pamatmērķi ir uzlikts nodrošināt nepieciešamo apjomu ārstniecības personu, kas tieši darbojas reģionā. Jāatzīst, ka projekts piecu gadu laikā ir pierādījis sevi ar ārkārtīgi lielu ārstniecības personu interesi un atsaucību. Tiešām arī lielākā daļa, noslēdzot kompensāciju līgumu, turpina darbu ārstniecības iestādēs reģionā.”

Projekta ietvaros noteiktais sasniedzamais rezultāts ir vairāk nekā 1500 ārstniecības personas un Veselības ministrijā min, ka jau šobrīd tuvojas pieejamā finansējuma izlietošanai, pašlaik apgūti aptuveni 97%. 


Foto: Pexels