Pie pieminekļa atrod trīs karavīru apbedījumus

Veicot padomju pieminekļu demontāžu un zondāžas darbus, Jēkabpilī atrasti apbedījumi. Saglabājušās formastērpu detaļas liecina, ka netālu no pazudušā lielgabala vietas bijuši apglabāti trīs Sarkanās armijas karavīri. 

Līdztekus padomju pieminekļu demontāžai Jēkabpils Rīgas ielā tika veikta arī zondāža, lai pārbaudītu, vai teritorijā, kur atradās lielgabala postaments, ir apbedījumi. Zondāžu veica biedrība “Meklēšanas vienība “Leģenda””, kas informē, ka darbu laikā apstiprinājās informācija par trīs karavīru apbedījumiem. Tie gan tika atrasti nevis tieši zem postamenta, bet teritorijā starp Rīgas ielas brauktuvi un postamentu, tātad - gadiem ilgi virs apbedījumiem notika gājēju kustība. Meklēšanas vienības “Leģenda” vadītājs Tālis Ešmits saka: “Vakar mēs sākām ar pieminekli. Mēs gan tā, gan šitā, bet rezultāta nebija. Bet, kad turpinājām meklēšanas un zondāžas darbus vairāk uz Rīgas ielas pusi, mēs viņus uzgājām. Tā kā īstie darbi bija plānoti uz šodienu, tad vakardien pārtraucām, šodien turpinājām. Šodien bija laiks, kāds bija, bet nav slikts laiks, ir pareiza sagatavošanās, par ko jāsaka paldies pilsētai, ka bija visi priekšdarbi veikti un attiecīgie cilvēki attiecīgajās vietās bija ļoti atbildīgi un precīzi strādāja. Par to paldies.”

Lietus laikā Meklēšanas vienība strādāja zem telts, darbu laikā tika atrastas ne tikai karavīru mirstīgās atliekas, bet arī karavīru formas tērpu detaļas. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers saka: “Vislabāk saglabājas oficieru, virsnieku uzpleči. Tika atrasti divi ģenerālmajora uzpleči, četri pulkvežu uzpleči un zīmotnes. Viena daļēji saglabājusies artilērista zīmotne, viena tankista zīmotne. Pēc tā spriežot, tur bija apglabāts Sarkanās armijas ģenerālmajors, Sarkanās armijas artilērijas pulkvedis un Sarkanās armijas pulkvedis tankists. Šīs mantas, priekšmeti, kur tie nonāks? Es domāju, ka viņi kopā ar mirstīgajām atliekām tiks, ievērojot pastāvošo likumdošanu un starptautiskās konvencijas, cieņpilni apglabāti Jēkabpilī, Varoņu ielas Brāļu kapos.”

Vispirms karavīru mirstīgās atliekas tiks nogādātas kaulu depo Ropažu novadā, kur notiks to zinātniski vēsturiskā ekspertīze, pēc tam tiks organizēts pārapbedīšanas pasākums Varoņu ielas kapos, Jēkabpilī.