Pie Strūves ģeodēziskā loka punkta “Dabors-kalns” būvē skatu torni

Salas novada Sēlpils pagastā, vietā, kur agrāk bija aizaudzis mežs, šobrīd izveidots plats ceļš, kura galā skatam paveras aptuveni 33 metru augsts skatu tornis. Torņa izbūve ir jau tuvu noslēgumam, tāpat paveikta lielākā daļa paredzēto apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbu.

Būvniekiem SIA “Ramda-C” lielākos sarežģījumus rada objekta atrašanās vieta – Strūves ģeodēziskā loka punkts “Dabors-kalns” atrodas Taborkalna virsotnē, kas ir augstākais paugurs Sēlpils apkārtnē un paceļas teju 158 metrus virs jūras līmeņa.

Sandris Dimants, SIA “Ramda-C” valdes loceklis, saka: “Diezgan ilgstoši tas viss ir prasījis laiku – gan konstrukciju piegāde uz šo konkrēto vietu, gan arī montāža pietiekami lielā augstumā, kas bija gana sarežģīts pasākums, bet esam diezgan pieredzējuši dažādu telekomunikāciju mastu un torņu būvniecībā.”

Ideja par Strūves ģeodēziskā loka punkta “Dabors-kalns” vietas labiekārtošanu Salas novada pašvaldībai bija jau pirms vairākiem gadiem, kad vietvara ieguva šo zemesgabalu savā īpašumā. Tagad, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītu projektu “Starptautiskā tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks” izveide”, radusies iespēja plānoto realizēt dzīvē.

Arhitekte Laura Krastiņa stāsta: “Lejā, kur ir piebraucamais ceļš, ir paredzēta autostāvvieta piecām vieglajām automašīnām un autobusam, kā arī tualete un informācijas stends. Tālāk, noliekot mašīnu, mēs dodamies augšā, kur ir skatu tornis un vēsturiskais Strūves “Dabors-kalna” punkts.”

Jolanta Grandāne, Salas novada domes sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste, atzīst: ““Dabors-kalns” - tas nosaukts īpatnējā locījumā, jo šis nosaukums ir saglabāts no tiem laikiem, kad šeit tika veikti uzmērījumi 19.gadsimtā. Protams, ka patlaban te nav nekāda skaistuma, šeit ir īpaša atzīme, kur tas punkts ir noslēpies. Mums ir liels prieks, ka esam spējuši piesaistīt līdzekļus projektā un ka spējam šeit kaut ko skaistu izveidot.”

19.gadsimtā, lai Fridrihs Georgs Strūve un Karls Fridrihs Tenners varētu veikt ģeodēziskos mērījumus, viņiem vajadzēja būvēt augstus koka torņus. Jaunā skatu torņa apmeklētājiem nekas nebūs jāmēra, bet viņi varēs piedzīvot to sajūtu, kāda ir, no augšas pārredzot plašu teritoriju, un izprast, uz kuru pusi pirms diviem gadsimtiem tika vērstas mērierīces Zemes izmēru un formas noteikšanai. Stāsta arhitekte Laura Krastiņa.

Būvnieks sola, ka skatu torņa apmeklētāji varēs justies droši, jo tērauda konstrukcijas ir stipras, margas būs no visām pusēm.

Būvdarbus objektā paredzēts pabeigt tuvāko nedēļu laikā. Projektā, kurā Jēkabpils pilsēta un Salas novads sadarbojas ar Anikščai reģionālā parka direkciju Lietuvā, paredzēts labiekārtot infrastruktūru vēl divos Strūves ģeodēziskā loka punktos, kā arī īstenot apjomīgu informēšanas kampaņu, veidojot interaktīvu izstādi, uzņemot filmu, izstrādājot starptautisku tūrisma maršrutu, kā arī veicot vēl citas aktivitātes. Projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā 850 tūkstoši eiro, no tiem Salas novada indikatīvā summa – vairāk nekā 340,7 tūkstoši eiro. Projektu līdzfinansē Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma un pašvaldības, bet galvenais finansētājs ir Eiropas Reģionālās attīstības fonds.