Pierīgas skolās trūkst vietu pirmklasniekiem

Pēc divām nedēļām mācību iestādēs sāksies bērnu reģistrācija mācībām pirmajā klasē. Pierīgas pašvaldībām tas būšot liels izaicinājums, jo, skolēnu skaitam palielinoties, vietas nepietiek arī tikai pirms dažiem gadiem uzbūvētajās skolās.

Iedzīvotāji jau pieraduši, ka darba dienu rītos, kad bērni tiek vesti uz mācību iestādēm, arī nelielajā Ādažu pilsētā veidojas sastrēgumi. Tomēr tās nebūt nav vienīgās neērtības. Pirms trīs gadiem uzbūvētā sākumskola atkal jau ir pārpildīta. Uzrunātos vecākus tas gan pārāk nebiedē.

Uz pirmo klasi nākamajā mācību gadā Ādažos pretendē par 50 bērniem vairāk, nekā pašreiz skolā ir ceturtklasnieku. Ādažu vidusskolas pārstāve Solvita Vasiļevska saka: “Lai nodrošinātu šīm desmit jaunuzņemtajām pirmajām klasēm telpas, pārveidosim specializētos mācību priekšmetus par klasēm, kuros uzturēsies klašu audzinātāji ar saviem audzēkņiem.”

Līdz šim šajās telpās bijis vizuālās mākslas kabinets, bet nākamajā mācību gadā ar zīmēšanu bērniem būs jānodarbojas savās klasēs. Kā ReTV norāda skolas vadība, nebūšot viegli arī sastādīt stundu sarakstu tā, lai visiem bērniem atrastos vieta sporta zālē un ēdnīcā. Tomēr vēl lielāks vietu trūkums skolā esot gaidāms jau 2024. gadā. To apliecinot Rīgas metropoles veiktais pētījums, kas apstiprina, ka Ādažos, Ķekavā un Mārupē iedzīvotāju skaits tuvākajos gados pieaugs no 3 līdz 5%. Ādažu novada domes priekšsēdētāja Karina Miķelsone: “Ādaži pēc iedzīvotāju vecuma ir visjaunākais novads Latvijā. Mūsu tendence bērnu skaita pieaugumā ir vēl straujāka. Ja būtu fiskālā telpa, apsvērtu iespēju būvēt uzreiz divos pagastos jaunas mācību iestādes, bet šobrīd vēlamies līdz 2026. gadam realizēt būvprojektu un uzsākt jaunas sākumskolas būvniecību Podniekos.”

Ķekavas novadā pašreiz rindā uz pirmo klasi esot 418 bērni, bet precīzu skaitu varēšot zināt tikai martā. Novadā ir sešas mācību iestādes, bet lielākais pieprasījums esot pēc vietām Ķekavas sākumskolā, kur varēšot uzņemt tikai sešas pirmās klases. “Novadā nedeklarētie bērni mums arī šobrīd ir rindā, bet pie deklerāciju pārbaudes, sākot no 30. aprīļa, ja nav mūsu novada bērniņi, uzreiz atsakām vietu. Ja nu vienīgi kādā mazajā skolā, kur ir vieta,” saka Ķekavas novada pašvaldības pārstāve Vita Andžejevska .

Mārupes novadā nākamajā mācību gadā būšot par 200 pirmklasnieku vairāk. Lielā mērā gan pieaugums esot tāpēc, ka pievienots Babītes novads, bet arī jaunās ģimenes mīlot Mārupi, nereti vecāki novadā piedeklarējas, tuvojoties bērna skolas gaitu sākumam. Ja visi 800 bērni šogad gribēs uzsākt mācības Mārupē, būšot jārēķinās, ka daļai nāksies mācīties otrajā maiņā. Mārupes novada izglītības pārvaldes vadītāja Liene Šmite: “Šobrīd ir skaidrs, ka vairs nespējam uzņemt visus gribētājus. Esam domājuši par dažādiem risinājumiem. Noteikti plānā ir jaunas izglītības iestādes būvniecība. Protams, jārēķinās, ka tas nebūs uz nākamo pirmo septembri.”

Uzrunātās Pierīgas pašvaldības gan norāda, ka arī jaunas skolas ēkas uzbūvēšana vien problēmas neatrisinās. Palielinoties bērnu skaitam, nepieciešams arī vairāk skolotāju, bet ar pašvaldību piedāvātajiem bonusiem vien šo problēmu atrisināt vairs nevarēšot.