Pilnveido sociālās rehabilitācijas iespējas Aizputē

Turpmāk Aizputes novada bērniem  ar dažādiem funkcionāliem un garīgās attīstības traucējumiem vairs nebūs jāmēro ceļš uz Liepāju vai Kuldīgu, lai saņemtu kvalitatīvus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Nupat  Aizputes daudzfunkcionālo pakalpojumu centrā izveidotas četras moderni aprīkotas telpas –fizioterapijai, logopēdijai, mūzikas terapijai, kā arī speciāli ierīkota relaksācijas telpa bērniem un vecākiem.

Mūzikas terapijas nodarbības bērniem ar īpašām vajadzībām Normunds Kārkliņš Aizputē vada jau piekto gadu. Līdz šim mūzikas instrumentu izvēle bijusi neliela-zvaniņi un kāds pūšamais instruments. Šobrīd kabinetā ir koka un metāla bungas, gongi un kongas, kā arī digitālās klavieres ar īpašiem, pieskārienu jūtīgiem taustiņiem, kas būtiski ritma un skaņas nianšu apguvē. Katram pašam pēc sava noskaņojuma esot iespēja izvēlēties mūzikas instrumentu ar ko izteikt savas sajūtas un emocijas.

Pavisam neierastas un vēl nebijušas sajūtas turpmāk gan bērni, gan arī viņu vecāki varēs izbaudīt no jauna izveidotajā sensorajā telpā. Ar gaismas, mūzikas palīdzību te radīta nomierinoša gaisotne gan prāta, gan muskuļu atslābināšanai.

Nedēļas nogalē savus klientus jaunajā slinga terapijas telpā pieņems fizioterapeits. Tas bijis sen lolots sapnis, jo ļauj saņemt pilnīgu rehabilitācijas kursu bērniem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem. Atzinīgi jaunās iespējas vērtē Emīla mamma, jo beidzot viss nepieciešamais vienuviet.

Materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde un četru telpu iekārtošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai Aizputē, izmaksājusi nedaudz vairāk par 30 tūkst. EUR, no tiem 85% ir Eiropas fondu finansējums. Šobrīd sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem 30 Aizputes novada bērni.