Pirmo reizi kanālā ReTV filma ar surdotulkojumu

Starptautiskās Nedzirdīgo nedēļas ietvaros, kanāls ReTV piedāvā nebijušu iespēju – šajā nedēļas nogalē demonstrēto dokumentālo filmu "Vai viegli...?" noskatīties ar surdotulkojumu.

Nedzirdīgo nedēļas mērķis ir sabiedrībā aktualizēt jautājumus, kas nozīmīgi nedzirdīgiem cilvēkiem, lai arī viņi pilnvērtīgi varētu iekļauties sabiedrībā. Šoreiz ar ReTV starpniecību nedzirdīgiem cilvēkiem pirmo reizi Latvijas vēsturē būs iespēja televīzijā vērot dokumentālo filmu ar surdotulkojumu.

Tulkojumu sagatavoja un izpildīja divas tulces – Aiva Šilinska un Taiga Puķjāne, kuras atzīst, ka šāds uzdevums nemaz nav tik viegls – līdz šim ir bijuši mēģinājumi tulkot atsevišķus raidījumus, animācijas filmas bērniem, bet dokumentālā filma, kas tiek pārraidīta televīzijā, šīm tulcēm ir jauna pieredze.

2010.gada dokumentālā filma "Vai viegli...?" ir otrais turpinājums 1986.gadā tapušajai leģendārajai filmai "Vai viegli būt jaunam?", kurā atspoguļoti pirmās filmas varoņu stāsti pēc 20 gadiem. Filmas pirmo daļu veidoja Juris Podnieks. Filma bija tā laika spēcīgs attēlojums, kurā caur atsevišķu jauniešu dzīves stāstiem bija perfekti nolasāma visa padomju sistēmas "mašinērija", kurā cilvēks bija tikai maza skrūvīte, kas bija nepieciešama, lai sistēma darbotos.

Patiesu izbrīnu šodienas skatītajos izraisa tieši toreizējā sabiedrības attieksme pret jauniešiem, un kā mūžīga vērtība paliek viņu sarežģītās iekšējās pasaules atklāsme. Tas Jura Podnieka filmu "Vai viegli būt jaunam?" ierindo nenovecojošo filmu sarakstā.

Skatītājiem būs interesanti redzēt šos cilvēkus atkal. Un īpaši tāpēc, ka daudziem no viņiem bērni tagad ir tādā vecumā, kā bija viņi paši pirms divdesmit gadiem. Šis fakts arī veido savu intrigu filmā, kur runa ir par laiku, par valsti un vecāku (kādreiz filmas "Vai viegli būt jaunam?" varoņu) skatījumu uz jauniešiem šodien un, no otras puses – viņu bērnu vērtējums par šodienas dzīvi Latvijā un saviem vecākiem. Filma "Vai viegli...?" uzskatāmi parāda to, kā dzīvo tā paaudze šodien, kas ar filmas starpniecību 1986.gadā, pielika roku, lai padomju sistēma kādreiz sagrūtu.

Filmu "Vai viegli...?" ar surdotulkojumu būs iespējams noskatīties šo sestdien 19.00 un svētdien 11.00 kanālā ReTV.