Plāno 30 miljonu eiro finansējumu vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizēšanai

No Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda finansējuma investīcijās vispārējās izglītības iestādēs un to mācību vides modernizēšanā plānots novirzīt 30,69 miljonus eiro.

Valdība otrdien atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātos noteikumus, kas regulēs Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma investīciju novirzīšanu izglītības projektiem, tostarp ši noteikumi nosaka investīcijas rādītājus, investīcijām pieejamo Atveseļošanas fonda finansējumu, prasības projektu iesniedzējiem un sadarbības partneriem u.tml.

Kā norāda IZM, lai praksē ieviestu pilnveidoto mācību saturu un sasniegtu valsts izglītības standartos noteikto mērķi lietpratīga skolēna attīstībai, ir nepieciešamas investīcijas izglītības iestādēs, lai tiktu modernizēta infrastruktūra un mācību vide.

Līdz 2023.gada beigām tiek turpināta ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā specifiskā atbalsta īstenošana, kura ietvaros kopumā tiks modernizētas 95 vispārējās izglītības iestādes pilsētās un lielā daļā novadu pašvaldību administratīvajos centros.

Izglītības iestādēs tiks radīta moderna, ergonomiska un higiēnas prasībām atbilstoša mācību vide, kas papildināta ar mūsdienīgu mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojumu.

Atveseļošanas fonda investīcijas mērķis ir vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstība, nodrošinot efektīvu resursu izmantošanu un koncentrāciju, stiprinot izglītojamo skaita ziņā ilgtspējīgas pamatskolas, tādējādi veicinot kvalitatīvas izglītības ieguvi ārpus novada pašvaldību adminsitratīvajiem centriem.

Investīcijas ietvaros sasniedzamais rādītājs ir 20 pašvaldību dibinātu vispārējās izglītības iestāžu, kas atrodas ārpus pašvaldību administratīvajiem centriem, aprīkošana.

Tomēr, ņemot vērā, ka pašvaldībās pastāv krietni vairāk par šīm 20 iestādēm, ir paredzēts iespējamo projektu iesniedzēju priekšatlases organizēšanu.

Piedalīties investīciju projektu iesniedzēju priekšatlasē tiks uzaicinātas pašvaldības ar vismaz vienu šādu vispārējās izglītības iestādi, ievērojot pašvaldību domju pieņemtos lēmumus par vispārējās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu.

Lai nodrošinātu vienmērīgu reģionālo pārklājumu ir paredzēti ierobežojumi attiecībā uz atbalstāmo izglītības iestāžu skaitu pašvaldībā un plānošanas reģionā.

Noteikumu projekta izstrādes laikā vēlmi piedalīties investīcijas projektu iesniedzēju priekšatlasē ir apliecinājušas 15 novadu pašvaldības, kur darbojas vismaz viena vispārējās vidējās izglītības iestāde ārpus novada pašvaldības administratīvā centra.

Savukārt piecas šādas novadu pašvaldības turpinās vērtēt iespēju piedalīties investīcijas projektu iesniedzēju priekšatlasē.


Foto: Freepik