Policijā sieviešu ir vairāk nekā vīriešu

Pat vispieredzējušākie Valsts policijas (VP) darbinieki neatceras situāciju, kāda kolektīvā vērojama šobrīd. Policijā sieviešu ir vairāk nekā vīriešu. 

Latvijas VP iecirkņos sievietes ir ne tikai izmeklētājas, grāmatvedes vai speciālistes darbā ar jauniešiem, bet arī operatīvajā dienestā un reaģēšanas vienībās. Iespējams, šī tendence saistīta ar salīdzinoši nelielo algu vai arī ar to, ka policijā šobrīd nepieciešama augstāka izglītība un labas valsts valodas zināšanas.

Šogad plāno pabeigt Valsts policijas iecirkņu reformas visā Latvijā, samazinot iecirkņu skaitu un vairāk atbildības uzticot operatīvajām vienībām. Operatīvās vienības policisti būšot universāli. Tie iesaistīsies konflikta risināšanā un uz vietas noformēs pārkāpumu. Var gadīties, ka operatīvaja vienībā, kas ieradīsies notikuma vietā, būs tikai sievietes VP Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa priekšnieks Ansis Zanders: “Tendence ir tāda, ka, visticamāk, ekipāžā noteikti būs sieviete, un var gadīties, ka uz izsaukumu atbrauc arī tikai sievietes.”

Kā skaidro Valsts policijā, šobrīd to sieviešu skaits, kas vēlas dienēt policijas struktūrās, pieaug gadu no gada. Piemēram, Ziemeļkurzemes policijas iecirknī, kas atrodas Ventspilī, bet rūpēsies arī par Kuldīgu un Talsiem, kā jauna struktūrvienība reformēts ir vien februārī, divi no trim policijas priekšnieka vietniekiem ir sievietes. Aija Bondarenko vadīs sarežģītāko un bīstamāko: operatīvās reaģēšanas nodaļu. “Man svarīgas ir cilvēciskās attiecības. Ar cieņu izturos pret saviem kolēģiem, saviem padotajiem, līdz ar to šādu pašu cieņu sagaidu arī pret sevi!”

Aija policijā strādā 12 gadus, profesija bijusi apzināta izvēle. “Esmu ieguvusi maģistra grādu tiesībzinātnēs, jau studiju laikā sapratu, ka mani interesē tieši arī krimināltiesības. Līdz ar to policija arī ir tā vieta, kur savas zināšanas varēju pilnveidot.”

Policijas reformas paredz, ka darbs fokusēšoties uz trim virzieniem, kas ir reaģēšana, izmeklēšana un prevencija. Un arī prevencijas nodaļu Ventspilī vada sieviete. “Vadošā amatā sievietei būt nemaz nav tik grūti, jo esmu cilvēks, kuram patīk sakārtotība, disciplinētība. Ja viss ir sakārtots un salikts, tad arī darbs vedas un viss izdodas. Izdodas vadīt arī savus inspektorus,” norāda VP Kurzemes reģiona pārvaldes pārstāve Vita Maslobojeva. 

Vita policijā ir ilgi – jau 29 gadus. Arī viņas izvēle strādat šo darbu nebija nejauša: “Lai strādātu policijā, protams, jābūt labai veselībai, ir jābūt izturībai, ieinteresētībai. Arī ir jābūt stingram raksturam, jo darbs ir ne tikai pa dienām, darbs ir arī pa nakti, kas ir nogurdinoši.”

Vairumam policistu ir augstākā izglītība un prasmes darbā ar cilvēkiem. Un tieši sievietēm tas padodas visnotaļ labi: Zanders: “Laikiem mainoties, ir jāpieņem jauna tendence. Man, uzsākot dienestu, bija tā, ka varbūt uz 10 vīriešiem bija viena sieviete, bet šobrīd Valsts policijā pat nav šo 50 uz 50. Nākot jaunajiem darbiniekiem, tas sieviešu īpatsvars ir ļoti jūtams. Praktiski no pieciem darbiniekiem tikai viens ir vīrietis!”

Šobrīd Kurzemē, kas sadalaīta divos – Ziemeļkurzemes un Dienvidkurzemes – iecirkņos ir ap 40 vakanču. Iespējams, ka tās nākotnē aizpildīs tieši sievietes.