Protestē pret bērnudārzos likvidētām brīvpusdienām

Pāvilostas un Vērgales pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņu vecāki pauduši neapmierinātību par mācību gada vidū saņemto ziņu, ka līdzšinējo brīvpusdienu vietā par bērnu ēdināšanu tagad būs jāmaksā pašiem. 120 vecāki vērsās Dienvidkurzemes novada domē ar iesniegumu atcelt pieņemto lēmumu par ēdināšanas maksas ieviešanu. Tā kā vietvara nesniedza atbildi likumā noteiktajā laikā, vecāki iesniedza prasību Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) izskatīt domes rīcību un nosūtīja iesniegumu arī Latvijas Valsts prezidenta kancelejai.

Pāvilostas novada pastāvēšanas laikā ēdināšanas izmaksas sedza pašvaldība, bet šī gada februāra vidū Pāvilostas bērnudārza “Dzintariņš” un Vērgales bērnudārza “Kastanītis” audzēkņu vecāki saņēma negaidītu ziņu, ka turpmāk par ēdināšanu būs jāmaksā pašiem. “Par ēdināšanas maksu mēs uzzinājām tikai caur “Whatsapp”, kur skolotājs mums paziņoja, ka kuru katru brīdi būs jāmaksā, bet - cik un ko - mēs nezinājām,” stāsta kāda Vērgales PII “Kastanītis” audzēkņa māte.

Pāvilostas  PII “Dzintariņš” vadītāja Monta Pētermane: “Par to vecāku maksas apjomu bija iespējams paziņot vecākiem tikai aprīļa sākumā - tad, kad mums tika atsūtīts domes priekšsēdētāja apstiprināts lēmums. Tas jau bija 9. aprīlis, kad mēs šo lēmumu saņēmām. Vecāki tika informēti 12. aprīlī par to, kāda maksa ir stājusies spēkā.”

Vecāku mērķis ar pirmo iesniegumu bija lūgt domi pārskatīt lēmumu par ēdināšanas maksas piemērošanu. Otrajā iesniegumā viņi vēlējās precizēt, kādēļ  ēdināšanas izmaksās ir iekļautas tādas pozīcijas, kā darba algas virtuves darbiniekiem, apkure u.c. Iedzīvotāji uzskata, ka kopš novadu apvienošanas nav izveidojusies komunikācija starp Pāvilostas iedzīvotājiem un jaunā novada vadību. “Uzņemos atbildību, ka nebija komunikācijas, bet, ņemot vērā, ka mums ir 130 jautājumi domē, tīri cilvēcīgi, ka nebija “pa to ķēdīti”. Apsolām laboties,” saka Aivars Priedols, Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs.

Laikus nesagaidot atbildi no Dienvidkurzemes novada domes, vecāki nosūtīja sūdzību par šādu pašvaldības attieksmi VARAM un Latvijas Valsts prezidenta kancelejai par šādu pašvaldības attieksmi. Kad ministrija tika aicināta komentēt situāciju, saņēmām rakstisku atbildi:  “Norādot, ka, ja atbilde uz iesniegumu sniegta, tomēr nav ievērots likumā noteiktais termiņš, iestādes rīcība ir pārsūdzama tiesā, ja privātpersona pamato, ka tādējādi tai radīts būtisks personas tiesību vai tiesisko interešu aizskārums.”

Pāvilostas bērnudārza “Dzintariņš” audzēkņu māte Elīna Tetere: “No VARAM mēs saņēmām atbildi par to, ka, jā, Dienvidkurzemes novads nav laicīgi atbildējis uz mūsu iesniegumu, mēs varam vērsties administratīvajā tiesā, ko mēs arī darījām. Diemžēl tiesa mūsu pieteikumu noraidīja.”

Dienvidkurzemes novada dome skaidro, ka pēc astoņu agrāko pašvaldību apvienošanas nolēma izlīdzināt sociālos pabalstus visā novadā. Domē uzsver, ka par ēdināšanu būs jāmaksā visos bērnudārzos. Tajos, kur vēl nav veikts pārrēķins par izmaksām, tas tiks izdarīts līdz vasaras brīvlaikam. Aivars Priedols: “Ir tā laime dzīvot mums tādā valstī, kur valsts lielāko daļu apmaksā, lai varētu bērnus skolā pabarot. Ja mēs paskatāmies, cik liels ir bērnu pabalsts, mums - 2,70 eiro bērnudārzā. Par to jau var atļauties!”

Vecāki vēl nedomā padoties un domei nosūtījuši jau trešo iesniegumu, pieprasot brīvpusdienas un piemērotās ēdināšanas maksas skaidrojumu.


Foto: Freepik

#SIF_NVZ2022