Protestē pret tirdzniecības centra būvniecību Lielupes krastā

Teritorija Jelgavā – netālu no Lielupes promenādes – jau gadiem ir strīdu objekts starp pašvaldību un iedzīvotājiem. Ar tiesas lēmumu iedzīvotāji jau reiz panāca, ka domes izdotā būvatļauja zemes gabalam, kas ar pašvaldības līdzdalību nonācis uzņēmuma “Auras centrs” rokās, tika atcelta. Pašreiz uzsākta jauna teritoriālā plānojuma izstrāde, kas atkal atļauj būvēt tirdzniecības centru, uz ko iedzīvotāji atbildēja ar piketu.

Vakar darba dienas noslēgumā, kad Jelgavā uz Rīgas un apkārtnes ielām jau ierasti veidojas sastrēgumi, ap piecpadsmit jelgavnieku ar plakātiem rokās protestēja pret tirdzniecības centra būvniecību Lielupes krastā. Piketu organizēja biedrība “Lielupes parka un skvēra saglabāšana Cukura ielā 2, Jelgavā”, kurā apvienojušies tie iedzīvotāji, kurus vistiešāk skartu zemes gabala apbūve. “Nu paskatieties, kas notiek uz ielām. Kāda būs satiksmes organizācija? Es ap šo laiku braucu mājās un jūtu, ka mums Jelgavā, pirmkārt, vajadzētu tiltu. Mūsu visu ērtībām. Principā pret veikalu mums nav nekas, bet redzat, kāda satiksme. Ieliks te vēl veikalu, kas te darīsies,” saka jelgavnieki Normunds un Santa.

Uzraksti uz plakātiem vēsta, ka iedzīvotāji nevēlas arī rotācijas apļa izbūvi, ko vismaz teorētiski ir iespējams izbūvēt tūlīt aiz Lielupes tilta. “Ja būs rotācijas aplis, tad radīsies iemesls tur kaut ko būvēt. Tieši tāpēc mēs sākotnēji nevēlamies rotācijas apli. Mēs nevēlamies šeit nekādu lielveikala centru – pretim pilij, skaistā un vēsturiskā vietā,” saka jelgavniece Anda.

Pašreiz būvniecība tur nebūšot aizliegta, vien fasādei jābūt arhitektoniski izteiksmīgai. Pirmajā stāvā paredzot pakalpojumu objektus, kas jāveido tā, lai ēka savienotos ar esošo promenādi.

Jelgavas valstspilsētas domes opozīcijas deputāts Gunārs Kurlovičs: “Pagājušā gada janvārī bija izmaiņas domes saistošajos noteikumos, visas funkcijas, kas saistītas ar detālplānojumu, tika nodotas izpilddirektorei. Tagad ir atkārtoti uzsākta detālplānojuma izstrāde, kurā, protams, SIA”Auras centrs” atkal atļauj būvēt šeit lielu būvi. Tas ir lielveikals utt. Līdz ar to satiksmes slodze, kas pašlaik ir apmēram 40 000 auto diennaktī, stipri pieaugs. Tāpēc šeit atļauts būvēt rotācijas apli, bet pīķa stundas tas situāciju sarežģīs vēl vairāk.”

 Biedrība “Lielupes parka un skvēra saglabāšana Cukura ielā 2, Jelgavā” domē iesniegusi kolektīvo iesniegumu, kurā aicina deputātus lemt par zeme gabala maiņu. Kolektīvo iesniegumu deputāti skatīšot 20. jūnija domes sēdē. “Man ir liela cerība, ka pēc šīs akcijas Jelgavas domes deputāti izvērtēs situāciju un radīs iespēju šo zemes gabalu iemainīt pret līdzvērtīgu citā vietā,” saka biedrības “Jelgavas attīstībai” pārstāvis Jānis Āboliņš.

 Jelgavas dome rakstiskā komentārā skaidro, ka pašvaldība pagarinājusi šīs teritorijas detālplānojuma izstrādes termiņu līdz 2026. gada 14. janvārim. Jelgavas valstpilsētas domes rakstiskais komentārs: “Pēc jaunās redakcijas izstrādes, tas tiks nodots atkārtotai publiskajai apspriešanai, iedzīvotāju ieteikumi tiks ņemti vērā, lai pilsēta iegūtu mūsdienīgu un sakārtotu teritoriju Cukura ielā 2.

Strīds par zemes gabalu, kas šobrīd, izskatās, jau sāk aizaugt ar krūmiem un latvāņiem, aizsākās aptuveni pirms desmit gadiem, kad 3,5 hektārus lielais zemes gabals nonāca SIA “Auras centrs” īpašumā. Toreiz uzņēmējs tur vēlējās būvēt veikalu “Depo”, bet 2019. gadā tiesa lēma Jelgavas domes izsniegto būvatļauju apturēt.