Reformācijas diena Īvandes baznīcā

31. oktobris luteriskajā baznīcā ir Reformācijas diena. Kuldīgas novadā esošajā Īvandes draudzē tā notika neformālā gaisotnē, uzrunājot ne tikai draudzes cilvēkus, bet ikvienu interesentu to aizvadīt, sakopjot baznīcu. Kamēr vieni ķērās pie grābekļiem un pērno lapu grābšanas, citi – aizdarīja plaisas baznīcas sienās.

Īvandes baznīca un tās gleznainā apkaime ievīta rudenīgā miglā, mazpamazām te nāk ļaudis ar grābekļiem. Viņi atsaukušies mācītāja Mārtiņa Burkes-Burkevica ierakstam Facebook.

Tagadējā mūra baznīca iesvētīta 1816. gadā. Tā kā baznīcā nemitīgi bijis mitrums, šogad ar Leader projekta atbalstu sakārtoti ēkas pamati.

31. oktobris kristīgajā pasaulē ir Reformācijas svētki jeb Ticības atjaunošanas diena, kad 1517. gadā Mārtiņš Luters publiskoja 95 tēzes par tālaika baznīcas praktizēto grēku atlaidu tirgošanas praksi, uzsverot, ka rīcība bieži vien nesaskan ar Rakstu mācību. Reformācija 16. gadsimtā aptvēra visu Rietumu Baznīcu, novedot to pie sašķelšanās Romas Katoļu un Protestantu daļās. Ar to sākās ne vien būtiskas pārmaiņas kristīgajā baznīcā, bet arī sabiedrībā kopumā.