Rekreācijas mežs vai dabas parks?

Dobeles novadā jau gadiem nerimst strīdi starp iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām un pašvaldību, kā arī “Latvijas valsts mežiem” (LVM) par rekreācijas meža teritorijas izmantošanu. Iedzīvotāji uzskata, ka arī ierobežota saimnieciskā darbība posta mežu, tāpēc nepieciešams izveidot dabas parku, kam nepiekrīt pašvaldība. Pēc nevalstiskās organizācijas iesnieguma nepieciešamību izveidot dabas parku sākusi vērtēt Dabas aizsardzības pārvalde (DAP).

Īles meža masīvā tūrisma ceļa malā, kur pirms pieciem gadiem aktīvākie dabas aizstāvji centās apturēt mežizstrādes tehniku, kas veica kailcirti, šodien paaugušās jaunās priedītes, bet ceļmalā saaugušas avenes. Strīdi par 3000 hektāru lielo meža masīva apsaimniekošanu, kas novada plānā jau kopš 2010. gada iekļauts kā rekreācijas mežs, gan joprojām nerimstas. “Es pirms divdesmit pieciem gadiem aizgāju dzīvot uz mežu, bet tagad ir tāda sajūta, ka drīz dzīvošu tuksnesī. Silkalnus ļoti spēcīgi zāģē ārā, taisa lielos ceļos. Vēl viena nianse – viņi darbus nesaskaņo ar mums, vietējiem iedzīvotājiem,” saka Daina, Dobeles novada iedzīvotāja.

Rekreācijas mežs, kas nozīmē, ka saimnieciskā darbība šeit nav prioritāte, atrodas Dobeles novada teritorijā, bet apsaimiekotājs ir LVM. Uzņēmuma pārstāvis Jānis Zitāns ReTV skaidro, ka teritorijai esot individuāls apsaimniekošanas plāns. “Šī ir individuāli plānojama teritorija, kur mums ir atšķirīgi nosacījumi no saimnieciskajiem mežiem. Mums ir reglamentēts apjoms, ko plānojam izstrādāt desmit gados. Tas ir apmēram viens procents, pat mazāk nekā viens procents no kopējās teritorijas ik gadu.”

Dažādas nevalstiskās organizācijas un biedrības gan uzskata, ka saimnieciskās darbības šeit esot pārāk daudz, tāpēc būtu nepieciešams īpaši aizsargājamas dabas teritorijas statuss. Vēl jo vairāk tāpēc, ka šī vieta Zemgalē esot unikāla. Latvijas ģeogrāfijas biedrības prezidents Ivars Strautnieks: “Teritorija ir unikāla ar savu ledāju veidoto reljefu. Rietumlatvijā nav otra tāda veidojuma. Meža ciršana vien jau nesabojā tik daudz šo reljefu, bet jāpatur prātā, ka šajā teritorijā ir arī vaļņi un pauguri, kas ir derīgie izrakteņi.”

Iesniegums par dabas parka izveidi esot iesniegts arī pašvaldībā, tomēr atbilde neesot saņemta. “Tā ir ļoti ierobežota cilvēku daļa. Tā ir interesentu grupa, kas faktiski jau kopš 90. gadiem redz to visu kā dabas parku, kas ir saistīts ar lielām investīcijām un uzturēšanas izmaksām, ir stipri jāapsver šāda pasākuma lietderība,” saka Gunārs Kurlovičs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks.

Pašvaldībā neesot domāts šo vietu izveidot par dabas parku, jo novadā jau esot Tērvetes dabas parks. Tikmēr aktīvisti iesniegumu uzrakstījuši arī DAP. “Šobrīd tiek skatīts un spriests, kas tad šeit ir saudzējams, kas vispār varētu būt ierobežots. Varbūt ir iespējams arī kādā vietā, kur var LVM strādāt,” saka Meldra Priedaine, DAP pārstāve, Dobeles novada iedzīvotāja.

Kad dokuments būs izstrādāts vēl neesot zināms, bet tā apspriešanā tikšot iesaistīta arī sabiedrība.


 #SIF_NVZ2022