Restaurē Viļakas katoļu baznīcas vitrāžas

Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca ir bagāta ar 16 vitrāžu logiem, kuriem visiem bija nepieciešama restaurācija. Pateicoties projektu līdzfinansējumiem, līdz 2017.gadam izdevies atjaunot jau 13 vitrāžas. Nu Ziemeļlatgales pērle atkal tiek spodrināta, jo norisinās darbs pie četrpadsmitās vitrāžas restaurācijas.

Lai varētu īstenot baznīcas centrālās ieejas durvju virsgaismas vitrāžas restaurāciju, atbalsts gūts Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2020. gada ārkārtas projektu konkursā. Projektu līdzfinansē un stalažu izmaksas sedz Viļakas Romas katoļu draudze.

Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas prāvests Guntars Skutels pauž patiesu prieku, ka beidzot izdevies saņemt līdzfinansējumu, lai turpinātu iesākto darbu pie baznīcas vitrāžu restaurācijas, jo projektu konkursam pieteikušies pat necerot, ka varētu saņemt atbalstu.

Vitrāžas restaurācijas darbus Rīgā veic restaurators Andris Kļavnieks, kurš atklāj, ka darbs ir ļoti sarežģīts un laikietilpīgs, jo jāatjauno trūkstošās detaļas, kuras zudušas kara laikā. Restaurators uzsver, kur vien tas ir iespējams, tiek saglabāts oriģināls un restaurācija tiek veikta tikai tur, kur tas nepieciešams.

Viļakas katoļu baznīcas centrālo ieejas durvju virsgaismas vitrāžas restaurācijas darbi jāīsteno līdz šī gada beigām. Taču jau šobrīd tiek meklētas iespējas, lai piesaistītu finansējumu arī atlikušo divu vitrāžu restaurācijai.