Restaurētas Kundu senkapu senlietas

Pēc apjomīgas restaurācijas Kuldīgas novada muzejā atgriezušies arheoloģiskie atradumi no Kundu senkapiem. Te iegūtās senlietas ir nozīmīga liecība par Ventas ūdensceļa nozīmi dzelzs laikmeta tirdzniecības un kultūras kontaktu nodrošināšanā, kā arī pierādījums vietējo iedzīvotāju un skandināvu ieceļotāju līdzāspastāvēšanai Kurzemes centrālajā daļā vēlajā dzelzs laikmetā. 

Bronzas aproces un to fragmenti, deformēta bronzas kārbiņsakta, arī važiņrotas, pakavsaktas, dzelzs uzmavas šķēpa uzgalis, fragmentārs dzelzs iedzītņa nazis, keramikas lauskas, dažādi bronzas sakusumi un vēl citi priekšmeti, varētu teikt, sapucēti izgājuši caur restauratoru rokām, nu iekārtoti katrs atsevišķā nodalījumā. Priekšmeti atrasti Turlavas pagastā esošajos Kundu senkapos. Ja kādam tie varētu šķist nenozīmīgi nieki, tad arheologiem tie ir izziņas avots, kas dod pilnvērtīgāku informāciju par konkrētās teritorijas kultūrvēsturi. Jo īpašs prieks, ka Latvijas kultūrkapitāla fonda atbalstu izdevies restaurēt visu senkapos atrasto kolekciju.

Kuldīgas novada muzeja Krājuma un pētniecības nodaļas vadītāja Inna Rozentāle: “Daudziem priekšmetiem bija ļoti liels korozijas uzauguma slānis, priekšmets turpināja iet bojā. Steidzāmies ar restaurāciju.”

Vietā, kas devītajā, desmitajā gadsimtā kļuva par cilvēku mūža mājām, šobrīd atrodas jauktu koku mežs. To, ka te atrodas Kundu senkapi, atklāja 2016. gada pavasarī, kad vietējais mežzinis ziņoja par mantraču postījumiem un senlietu atradumiem. 

Pēc ziņojuma saņemšanas šai vietā pārbaudes izrakumus, izpētot divus ugunskapus, veica Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, kā arī iekļāva šo vietu Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Pēc gada plašākus pētījumus deviņos izrakuma laukumos, kuros atklājās vēl trīs kapu vietas, veica arheologs Mārtiņš Lūsēns.

Apbedīšanas paražas un senlietu formas liecina, ka senkapi saistāmi ar devītā, desmitā gadsimta skandināvu ieceļotājiem, kuru dzīvesvieta varētu būt atradusies kapulauka apkārtnē. Līdz šim par skandināvu klātbūtni un līdzās pastāvēšanu vietējiem iedzīvotājiem Kuldīgas pusē liecināja Lapsu senkapi, dažādi savrupatradumi. Inna Rozentāle uzsver - tas ir nozīmīgs atradums visā Baltijas jūras reģionā. 

Cilvēki Kundu senkapos atrastos priekšmetus varēs aplūkot tematiskās izstādēs un ekspozīcijās. Tie tiks izmantoti arī zinātniskajā izpētē.