Rolands Zagorskis-Rolands jaunā ReTV raidījumā “Trīs kvadrātā”

Atklāto sarunu cikls “Trīs kvadrātā” ReTV skatītājus lutinās ar iedvesmojošām tikšanās reizēm un sarunām, kurās raudzīsim noskaidrot, kā kultūras joma atklājas tās trīs paaudžu pārstāvju redzējumā un pieredzē, kopskaitā sešu raidījumu laikā aicinot ieklausīties rakstnieku, mākslinieku, aktieru, režisoru, modes mākslinieku un mūziķu pārdomās par laikmeta ietekmi uz mākslu, tās realizācijām un vērtībām.

“Trīs kvadrātā” ir aktiera, režisora un Latvijas improvizācijas teātra tradīciju pamatlicēja Rolanda Zagorska-Rolanda vadīts TV sarunu cikls, kur atklātā, nesamākslotā gaisotnē bez telpiskiem ierobežojumiem un “rāmjiem” – gleznainā dabas ainavā – satiekas trīs unikālas, radošas personības – viena aicinājuma trīs paaudžu pārstāvji: uz katru sarunu tiks aicināts viens talants ceļa sākumā, kāda radošās jomas atzīta autoritāte un skatītāju apbrīnu iemantojusi leģenda, kuras vārds komentārus neprasa un bez kuras Latvijas kultūras pasaule nebūtu iedomājama. Kamēr sarunas atklātību un kultūrai nepieciešamo radošo brīvību simbolizēs bezizmēra “studija” bez sienām un griestiem, sarunas laikā to dalībnieki, izpildot vadītāja dotos uzdevumus, tiks aicināti doties uz mežā novietoto stikla mājiņu, kas kalpos kā vērtību, mērķu un pārliecības krātuve, ļaujot viesiem iemirdzēties īpašā atklātības gaismā. Kādus dārgumus raidījuma viesi tajā uzmeklēs – atklāsies sarunu laikā.

Pirmajā atklāto sarunu cikla “Trīs kvadrātā” daļā Rolands Zagorkis-Rolands iepazīsies ar konkrētā kultūras aicinājuma jaunākās paaudzes pārstāvi – daudzsološu talantu, par kura darbiem, domājams, ne reizi vien dzirdēsim turpmākajos gados, uzzinot, kāds ir bijis ceļš līdz aicinājuma piepildījumam un kāds ir jaunākās paaudzes redzējums uz šībrīža kultūrvērtībām konkrētajā tematikā, kā arī aicinās viesi stikla kvadrātā jeb dārgumu namiņā izvēlēties kartiņu ar vārdu, kas visprecīzāk raksturo sarunas dalībnieka radošās pamatvērtības.

Otrajā raidījuma daļā jaunākajam dalībniekam pievienosies konkrētā aicinājuma vidējās paaudzes pārstāvis, kāda tautā iemīļota kultūras jomas personība, lai dalītos ar savu pieredzi un dzīves notikumiem, kas ietekmējuši viesa radošo darbību un laikmetisko skatījumu un pārstāvēto kultūras jomu. Vidējās paaudzes dalībnieks stikla kvadrātā jeb dārgumu namiņā tiks aicināts izvēlēties vienu no priekšmetiem, kas visprecīzāk attēlo vidējās paaudzes sarunas dalībnieka radošās vērtības un šībrīža skatījumu uz mākslu un profesiju.

Trešajā daļā sarunai pievienosies jomas leģenda jeb skatītāju iemīļota konkrētajai kultūras sfērai visu radošo dzīvi veltījusi personība, kuras vārds skatītājiem komentārus neprasa. Daloties ar jaunāko paaudžu kolēģiem ar pārdomām un secinājumiem, kā arī neaizmirstamiem piedzīvojumu stāstiem, izjutīsim nozari trīs paaudžu kultūras darbinieku redzējumā.

Un, tā kā katrai kūciņai, gluži kā tām, ko sarunas laikā meža ielokā baudīs raidījuma viesi, jāpiemīt ķirsītim jeb punktiņam uz “i”, kas kopējai garšas buķetei pievieno papildus vērtību, sarunas dalībnieki tiks aicināti izvēlēties sev dāvanu – kādu no mākslinieces Ievas Baumgartes radītajiem oriģināldarbiem ar ķiršu attēliem, kas, kā atklāsies, slēps kādu āķīgu, personisku jautājumu, uz kuru dalībniekiem vajadzēs atbildēt. Bet sarunas noslēgumā uzzināsim, par kādu tēzi, kurā ietverta atbilde uz jautājumu “Kas mēs esam?” katras sērijas noslēgumā vienosies konkrētā aicinājuma trīs paaudžu pārstāvji.

Atklātas sarunas ‘bez rāmjiem’ telpā bez robežām – dabā, kas dod spēku un noņem maskas, kur varam būt mēs paši un aizdomāties, no kurienes nākam, kurp ejam un rast atbildi uz tik saistošu jautājumu kā – vai laikam ir vara pār mākslu? Smiekli, atmiņas, negaidītas atklāsmes un secinājumi atklāto sarunu ciklā “Trīs kvadrātā” no 8.oktobra, piektdienās, 21.25 kanālā ReTV.