Saglabā sēklas kā kultūrvēsturisko mantojumu

Pēdējo 100 gadu laikā kultūraugu dažādība pasaulē ir samazinājusies par 90 procentiem. Cilvēki retāk nodod sēklas no rokas rokā, bet vairāk iepērk no citām valstīm ievestas sēklu paciņas. Rūta Abaja norāda, ka pirktās sēklas nebūt nav sliktas, taču lokālie augi dažādo pārtikas grozu un ir noturīgāki pret klimata maiņu, kaitēkļiem.

Sēklu vēstniece Dundagas novadā Rūta Abaja saka: “Tiem bieži vien nav nepieciešami papildus nekādi minerālmēsli, pesticīdu vai herbicīdu lietojums. Un tādā veidā mēs patiesībā arī atslogojam to slodzi videi.”

Par sēklu vēstnešiem kļūst brīvprātīgie, kas apguvuši mācības. Šobrīd tādu ir 19 visā Latvijā, bet, tā kā akcija ir savos pirmsākumos, ne visi paspējuši maiņas punktus izveidot. Ziemeļkurzemē tie ir divās bibliotēkās. Sēklu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Rūtai Abajai atgādina senču tautasdziesmu vākšanas procesu.

Rūta Abaja: “Mēs tagad varam novērtēt to, kas ir ticis saglabāts tajā laikā, kad cilvēki šo aktivitāti veica. Un tieši tas pats ir apmēram šobrīd, izvēršot šo kustību – to novērtēs pēc paaudzēm citi cilvēki. To, kas būs saglabāts.”

Mantoto kultūraugu kustības aizsācēja Sandra Stabinge pauž: “Neviens jau cits šo darbu mūsu vietā nedarīs. Neviens jau manas dzimtas kultūraugus manā vietā nesaglabās. Mēs saprotam - jā, man ir jāparūpējas par to manu mantojumu.”

Akcijā var mainīties ar vismaz trīs gadus vecām seklām, jo tad ir pārliecība par to dzīvotspēju. Tās tiek dēvētas par lolotām sēklām, bet tās, kas sasniegušas vismaz 30 gadu vecumu, ir īpaši vērtīgs kultūrmantojums. Tā Tabita Runce akcijā dalījusies ar 50 gadus senām sviesta pākšu pupiņām un gandrīz gadsimtu seniem pelēkajiem zirņiem, kas mantoti no vīramātes.

Katra auga sēklas nonāk pie vairākiem cilvēkiem. Tas dod drošības sajūtu arī devējam – ja pēkšņi sēkla aiziet bojā, to var atgūt no citiem.

Kolkas bibliotēkā šobrīd vairāk ir atnesto sēklu, bet ņēmēji ir bikli – ja nav nekā, ko pretī dot, viņiem neērti ņemt. Katrai sēklai līdzi nāk tās izcilo īpašību apraksts. Akcija aktīvi darbosies visu pavasari, tad atgriezīsies rudenī, kad cilvēki ievāc sēklas un atkal varēs mainīties.