Sāk attīrīt Gaujas pietekas

Mazās upītes Gaujas Nacionālajā parkā ir nozīmīgas taimiņiem un strauta forelēm, jo gan pati Gauja, gan tās pietekas ir piemēroti lašveidīgo zivju nārstošanai. Taču nereti šīm zivīm ceļošanai traucē ūdenī sakritušie koki, sanesumi un bebru dambji, tādēļ vairākās upēs Vidzemē sāk tīrīšanas darbus.

Nārsta laiks straujteces mīlošajām zivju sugām ir noslēdzies. Mazie taimiņi un strauta foreles ir paaugušās, tādēļ šis ir piemērots brīdis, lai sāktu Gaujas pieteku attīrīšanas darbus. 

Dabas aizsardzības pārvalde pirmo attīra Lenčupes posmu Cēsīs. Tā kā kritēriju, kā pareizi atbrīvot straujteci no nosprostojumiem, ir daudz, eksperti vispirms rūpīgi instruē darba veicējus. 

Gadu iepriekš, vēl pirms šo pieteku atbrīvošanas no sakritušajiem kokiem, sanesumiem un bebru dambjiem, veikta upju apsekošana. Cēsu un Siguldas novada teritorijās kopā iezīmētas aptuveni 300 tīrīšanas vietas. DAP īstenotā projekta vadītāja Inga Hoņavko: “No lejteces uz augšu darītāji iet, nonāk pie šī punkta un veic darbu ekspertu noteiktajā intesitātē. Tas var būt, piemēram, koku sagāzumam, kur ir tikai pusīte jāizņem ārā. Ir vietas, kur bebru dambis ir 100% jānovāc, lai neveidotos uzpludinājums.”

Svarīgi esot arī paturēt prātā, ka izzāģētie un no ūdens izvilktie koki ir jāaiznes attālāk no ūdens.

Vēl būtiskāk ir ar tīrīšanu nepārcensties un saglabāt ekoloģiskos elementus, jo tie veido gan upei, gan dzīvajām radībām tajās nepieciešamās atstraumes un bedres. Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta pētnieks Dāvis Ozoliņš saka: “Dabā, cilvēks daudz ko grib sterilu, bet lai tas paliek katram mauriņš vai piemājas dīķis. Dabiskās upēs, ja plūst pa meža zemēm, kokiem tur ir jābūt. Protams, upei vajag palīdzēt, bet galvenokārt lai ir daudzveidība.”

Lai attīrītu kopā 15 Gaujas pietekas, speciālistiem un darba darītājiem tuvāko mēnešu laikā nāksies kopā mērot 95 kilometrus. Inga Hoņavko: “Glezninas meža upītes. Tām tas plūdums ir līkumains, dziļas ielejas, ar tehniku vienkārši nav iespējams pārvietoties. Ar tehniku var darīt darbus plašās līdzenumu upēs, kur nav straujteču posmu.”

Bez upju tīrīšanas no kokiem un zariem projekta laikā vēl turpināsies jau aizsāktā četru upju atbrīvošana no latvāņiem. 


 #SIF_NVZ2022