Sākas reģistrācija Krievijas pilsoņu valsts valodu pārbaudēm pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pagarināšanai

No šodienas Krievijas pilsoņi, kuriem līdz šī gada septembrim ir jāsniedz latviešu valodas prasmi apliecinoši dokumenti pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanai, var uzsākt reģistrāciju valsts valodas pārbaudēm.

Kā norādīts IZM mājaslapā, lai nodrošinātu valsts valodu prasmes pārbaudes norisi Krievijas pilsoņiem, ir izstrādāta atsevišķa kārtība, kā un kad pretendenti reģistrēsies pārbaudījumam.

Ņemot vērā potenciālo kārtotāju skaitu, reģistrēšanās pārbaudījumam plānota laika posmā no šodienas līdz 24.martam, savukārt pārbaudes norise plānota no 11.aprīļa līdz 31.jūlijam Rīgā, Daugavpilī un Liepājā.

Lai reģistrētos valsts valodas prasmes pārbaudei ir jāaizpilda iesnieguma veidlapa un tas jāiesniedz pa pastu, personīgi, savu ierašanos piesakot telefoniski, vai elektroniskā dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Reģistrējoties pārbaudei, katram tiks piešķirts unikāls kods un sākot ar 27.martu, Valsts izglītības satura centrs (VISC) tīmekļvietnē būs informācija par konkrētu pārbaudes laiku un vietu.

Lai labāk sagatavotos pārbaudei, VISC tīmekļvietnē atrodama pārbaudes programma katram no sešiem valodas prasmes līmeņiem un pakāpēm. Programmā ir formulētas prasības un uzdevumu paraugi katram līmenim un pakāpei.

Ja persona nenokārto pārbaudi nepieciešamajā valsts valodas līmenī un pakāpē, tā reģistrējas pārbaudei atkārtoti. Pārbaudi atkārtoti var kārtot ne agrāk kā vienu mēnesi pēc iepriekšējā lēmuma saņemšanas.

Par valsts valodas prasmes pārbaudi jāmaksā valsts nodeva 52 eiro apmērā. Nodevu maksā persona, kura nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices pilsonis.

Valsts nodevu nemaksā personas, kas atbilst Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktam Ukrainas civiliedzīvotāju statusam. Tāpat no valsts nodevas samaksas ir atbrīvoti tie trešo valstu pilsoņi, kuriem Latvijā piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss.

Ierodoties uz pārbaudi personai būs jāuzrāda dokuments, kas apliecina šo statusu. Ja tiek konstatēts, ka persona neuzrāda minēto dokumentu un valsts nodevu nav samaksājusi, tad norises vadītājam ir tiesības neļaut kārtot pārbaudi.

Plānots, ka regulārās valsts valodas prasmes pārbaudes bezdarbniekiem, darba meklētājiem, Ukrainas civiliedzīvotājiem un citiem interesentiem atsāksies 2023.gada februāra otrajā pusē.

Jau ziņots, ka Saeima ir pieņēmusi Imigrācijas likuma grozījumus, kas nosaka, ka Krievijas pilsoņiem, kuriem Latvijā ir pastāvīgā uzturēšanās atļauja, līdz šī gada 1.septembrim jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) latviešu valodas prasmes apliecība vismaz A2 līmenī.

Šobrīd plānots, ka valsts valodas pārbaudes pastāvīgās uzturēšanās atļaujas iegūšanai varētu būt nepieciešams kārtot 17 865 Krievijas pilsoņiem.

Jau ziņots, ka 2022.gada 24.septembrī stājās spēkā vairāki grozījumi Imigrācijas likumā, kuros noteikts, ka Krievijas pilsonim, kas ir saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju saskaņā ar iepriekš minēto likuma nosacījumu, pastāvīgās uzturēšanās atļauja ir derīga līdz 2023.gada 1.septembrim.

Ja persona vēlas atkārtoti saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju, tai līdz 2023.gada 1.septembrim Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē jāiesniedz dokumenti, kas apliecina nokārtotu valsts valodas prasmes pārbaudi vismaz pamata līmeņa otrajā pakāpē (A2).

Valsts valodas prasmes apliecības ir derīgas, ja tās izdotas, sākot ar 2001.gada 1.februāri, un kurās ir vismaz vērtējums 1B vai A2. Tikmēr nederīgas ir visas apliecības, kuras izsniegtas līdz 2001.gada 31.janvārim.

Pēc Iekšlietu ministrijas aplēsēm prasība par valsts valodas zināšanu prasmju apliecinājumu varētu attiekties uz aptuveni 21 000 cilvēku.

Pastāvīgās uzturēšanās atļauja tiks atņemta (tās vietā izsniegs termiņuzturēšanās atļauja uz vienu gadu) tām personām, kuras nevarēs pierādīt atbilstošas valodas zināšanas. Lai pierādītu latviešu valodas zināšanas, cilvēkam jāiegūst VISC izsniegts dokuments par atbilstību A2 valsts valodas zināšanu līmenim.


Foto: Freepik