Salaspilī 300 bērniem jāpaliek bez solītā bērnudārza. Gaidāma tiesvedība

Konflikts izvērsies starp Salaspils novada pašvaldību un būvkompāniju “Merks” - pašvaldība pārmet kavētus bērnudārza būvdarbu termiņus un strīdas par izmaksām. “Merks” jau vērsies tiesā pret pašvaldību, norādot uz zaudējumiem, kā arī to, ka tai ir no pašvaldības iesniegts nekvalitatīvs būvprojekts, kurā ir būtiski trūkumi. Pa vidu šim strīdam ir bērnudārza nākotne un bērni, kuriem jau pēc mēneša vajadzēja to apmeklēt. 

Salaspils Septīto pirmsskolas izglītības iestādi bija iecerēts pilnībā pabeigt šā gada augusta sākumā, rodot gandrīz 300 vietas bērniem. To arī ļoti gaidīja vietējo bērnu vecāki.  

Līgums Salaspils novada domei ar būvuzņēmēju “Merks” par pirmsskolas izglītības iestādes būvdarbu sākšanu bija noslēgts pirms diviem gadiem. Pērn nogalē līgums par darbu pabeigšanu pagarināts līdz šā gada februārim, lai tagad augusta sākumā varētu pilnībā nodot visus izpildītos darbus, bet jau septembrī dārziņš uzņemtu jaunos audzēkņus. Patlaban nav skaidrs, vai izdosies šogad pabeigt iecerēto pirmsskolas izglītības iestādi, kurš to vēl veiks. Dome līgumu lauzusi Salaspils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Anspaks: “Situācijā, kad būvuzņēmējs izteica savu piedāvājumu – piedāvājums kopā ar PVN ir apmēram septiņi miljoni eiro, kādā brīdī ir sapratis, ka viņš par šiem naudas līdzekļiem nav spējis izpildīt šo līgumsaistību. Tajā rezultātā mēs nonākam pie tā, ka vajag palielināt līguma summu, mums [būvniekam] ir vajadzīgi papildus darbi, tam tiek meklēti dažnedažādi iemesli.”

Būvuzņēmējs Salaspils novadam oponē - norādot, ka finanses ir izšķirošais šajā projektā. Vēl viens svarīgs aspekts: kvalitāte, par ko “Merks” pārmet pašvaldībai. “Pirmais iemesls ir finansiālais aspekts, otrs iemesls ir būvprojekta kvalitāte. Ja mēs runājam par finansiālo, tad diemžēl “Merks” ir būvējis šo objektu par saviem līdzekļiem un kreditējis pasūtītāju līdz pat šī gada janvārim pa trim mēnešiem. Šinī sadarbībā ar pašvaldību mēs redzam arogantu nevēlēšanos samaksāt par padarītu darbu.

Objekts ir gatavs par 85%, samaksa nav saņemta 40% no līguma summas,” uzsver Jānis Sīlis, SIA “Merks” Juridiskās daļas vadītājs.

Tā kā strīds nonācis strupceļā, tad “Merks” iesniedzis jau prasību tiesā par zaudējumu piedziņu un atzīt līguma laušanu par spēkā neesošu. Arī pašvaldība sāks aprēķināt savus zaudējumus. Raivis Anspaks: “Mums bija paredzēta objekta nodošana pašvaldībai, būvuzņēmums ir atteicies nodot objektu, faktiski ir iesaldējis situāciju, sakot tā, ka līgums ir spēkā, mēs no objekta prom neejam, mēs jūs iekšā nelaidīsim, iesaldējam šo situāciju. Zināmā mērā to varētu nosaukt par šantāžu.”

Tagad pašvaldībai būs jāmeklē papildus līdzekļi, lai nosegtu atbalsta pasākumus to bērnu vecākiem, kuru atvases netiks uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, bet būs jāizmanto privāto bērnudārzu un auklīšu pakalpojumi. 


#SIF_NVZ2022