Šī gada valsts budžetā paredzēts vairāk nekā 61 miljons eiro pedagogu atalgojuma palielināšanai

Šī gada valsts budžetā paredzēts vairāk nekā 61 miljons eiro pedagogu atalgojuma palielināšanai, aģentūru LETA informēja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Komunikācijas nodaļā.

Kā vienu no svarīgākajām 2023.gada prioritātēm Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izvirzījusi pedagogu darba samaksas pieaugumu, kā arī finansējuma palielinājumu zinātnei un augstākajai izglītībai.

Konceptuāls atbalsts šo un citu prioritāro IZM pasākumu īstenošanai piektdien, 13.janvārī, saņemts valdības ārkārtas sēdē, izskatot informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023.gadam un budžeta ietvaram 2023. līdz 2025.gadam.

Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV) uzsver, ka 2023.gada budžetu var dēvēt par ekonomikas transformācijas budžetu, un IZM atbildība ir nodrošināt pamatu augsti kvalificēta darbaspēka sagatavošanai un zinātnes attīstībai inovāciju radīšanai.

Viņa norāda, ka šīs prioritātes skaidri atspoguļojas gan šā gada, gan vidēja termiņa budžetā, kur paredzēts stabils un pieaugošs finansējums izglītībai un zinātnei.

"Vienlaikus jāatceras, ka lielu uzsvaru liksim uz kvalitāti visos izglītības posmos, strādājot efektīvi un investējot tajā vietā vai precīzi tik daudz, lai katrs eiro nestu aizvien lielāku pievienoto vērtību tautsaimniecībai," atzīmē ministre.

Zinātnei šogad plānots papildus piešķirt 17,9 miljoni eiro, kas paredzēti zinātnes bāzes finansējuma palielināšanai, fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektu un valsts pētījumu programmas īstenošanai.

Valsts pētījumu programmas ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai nacionāli prioritārajās nozarēs ar mērķi radīt jaunas zināšanas, prasmes un inovācijas un attīstīt jaunus produktus, procesus un pakalpojumus. Papildu finansējums ļaus īstenot septiņas jaunas pētījumu programmas.

Finansējuma palielinājums augstākajai izglītībai 10 miljonu eiro apmērā dos impulsu absolventu sagatavošanai un pasaules līmeņa tenūras profesūras veidošanai. Notiks finansēšanas modeļa fokusa maiņa - no studējošā skaita uz kvalitatīvu absolventu skaitu, plānots ieviest augstskolu efektivitātes kritērijus.

Sporta nozares prioritārām programmām papildus piešķirti 5,6 miljoni eiro. Finansējums paredzēts prioritāri atbalstāmo sporta federāciju mērķprogrammu finansēšanai, bērnu un jauniešu, tajā skaitā, bērnu ar invaliditāti, iesaistei sporta aktivitātēs, Latvijas Paraolimpiskai komitejai un citiem mērķiem.

Veidojot vienotu un iekļaujošu skolu, turpmāko trīs gadu laikā notiks pāreja uz mācībām latviešu valodā, tāpēc aptuveni 500 000 eiro plānoti atbalsta pasākumiem izglītības iestādēm un pedagogiem. Tāpat palielināts finansējums brīvpusdienām 1.līdz 4.klašu skolēniem. Tam nepieciešami 6,5 miljoni eiro, kas finansējumu vienam bērnam ļaus palielināt no 2,15 uz 3,09 eiro dienā.

Vairāk nekā 1,1 miljonu eiro plāno piešķirt valsts pārbaudes darbu ieviešanai STEM dabaszinātņu jomas mācību priekšmetos un digitālo mācību līdzekļu iegādei.

Budžeta likumprojektu paketi valdībā paredzēts skatīt 24.janvārī un 31.janvārī, bet apstiprināt 7.februārī. Pēc tam tas jāpieņem Saeimā.


Foto: Freepik