Skolas meklē radošus risinājumus klātienes mācībām

Stingrāki ierobežojumi un zināšanu apgūšana klātienē – Daugavpils ir viena no pašvaldībām, kur Covid 19-izplatības dēļ to var darīt tikai 1. līdz 4. klašu skolēni. Lai nodrošinātu noteiktos 3 kvadrātmetrus vienam skolēnam, izglītības iestādes radušas dažādus risinājumus. Jāsaka, ir skolas, kur telpas ir pietiekami lielas, lai solus izvietotu vienā telpā, taču citviet klašu kolektīvus dalīs grupās.

Marina Isupova, Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes vadītāja, pauž, ka lielākoties tiks piesaistīti palīgi, dublieri, bibliotekāri.. Tiks saukti visi, kas nav iesaistīti strādāt. Teikts, ka stunda izskatīsies tā – “skolotājs ir vienā klasē, bet dublieris – otrā; izdala tur materiālus un sazinās caur Zoom platformu vai caur kādu citu rīku”.

Daugavpilis Izglītības pārvaldes vadītāja ReTV ziņām uzsver, būtiskākais ir nodrošināt klātienes mācības pašiem mazākajiem 1. un 2. klašu audzēkņiem. Tikmēr 3. un 4. klašu bērni atsevišķus mācību priekšmetus apgūs attālināti. Arī skolas Valmierā rīkosies līdzīgi.

Iveta Pāže, Valmieras pilsētas izglītības pārvaldes pārstāve uzsver, ka vislielākā problēma ir pedagogu piesaiste. Ņemot vērā, ka klasi dala uz pusēm, nepieciešami divreiz vairāk pedagogu.

Tikmēr Rūjienas vidusskolā atzīst, lai katram bērnam nodrošinātu 3 kvadrātmetru platību telpā klašu kolektīvi jādala. Ja telpas kur grupas izvietot skolā pietiktu, tad zinošu pedagogu, kuri strādās ar skolēniem - nē.

Rūjienas vidusskolas direktore Linda Čākure stāsta, ka viņi uzskata, ka izglītības iestādē ir jāsaglabā pedagoģiskais darbs – to veiks cilvēks, kuram izglītība ir atbilstoša. Viņi to nodrošināt nevar, tādēļ Rūjienā visi 1. līdz 6 klašu skolēni tiks dalīti grupās un mācīsies daļēji attālināti.

Linda Čākure pauž, ka katra klase tiks sadalīta divās daļās, kā rezultātā skolēni nāks uz skolu pēc grafika. Nedēļas dienas būs sadalītas tā, lai reizēm sanāk mācīties klātienē, reizēm – attālināti.

Pēc līdzīga modeļa, kad bērni skolu apmeklē dažas dienas nedēļā, no pirmdienas darbosies arī atsevišķas mācību iestādes Jelgavā. Tikmēr citās skolās bērnus dalīs grupās un mācību darbu nodrošinās piesaistot atbalsta personālu.

Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza pauž, ka viņu pilsētā ir tikai 3 skolas, kurās 1. līdz 6. klašu skolēni sadalīti grupās nāk katru dienu, bet pārējās skolas katra strādājot pie individuāla darba modeļa. Viņa uzsver, piesaistot papildus personālu klātienes mācību procesa nodrošināšanai, rodas papildus izmaksas. Tiks sniegts pieprasījums Izglītības ministrijā – nepieciešams papildus finansējums skolotāju algām.

Mācību iestādes visā Latvijā cer, ka noteikumi par 3 kvadrātmetru lielu platību katram bērnam telpā būs spēkā līdz šī mācību semestra beigām, jau nākamajā gadā bērni skolās mācības varēs turpināt tā, kā ierasts.