Skolas nesteidzas ar mācībām ārā

Āra klasi pie Skrundas vidusskolas klusā nostūrītī izveidoja pērnā gada rudenī. Tur ir tāfele, soli, visapkārt skan putnu dziesmas, tomēr mācības klātienē no 5. līdz 12. klasēm nenotiks.

Lēmums pieņemts, aptaujājot pedagogus un izvērtējot visus apstākļus, kādi rastos, mācoties ārā. Posmā no 5. līdz 12. klasei Skrundas vidusskolā šobrīd ir 197 skolēni. Tā kā nosacījumi, pie kādiem skolas drīkst rīkot klātienes stundas svaigā gaisā, ir neprognozējami, tad vēl jārisina jautājums par to klašu ēdināšanu, kas ierastos uz klātienes stundām, kā arī epidemioloģiski drošu nokļūšanu uz labierīcībām, jo paralēli notiek klātienes mācības 1.-4. klasēm.

Skrundas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Signe Grīnberga saka: “Skolotāji strādā ne tikai vienā klasē, viņam varētu būt tiešsaiste vai arī klātienes stunda. Diezgan daudzi skolēni ir braucēji, nedzīvo Skrundā uz vietas.”

Tieši skolēnu nogādāšana uz skolu uz dažām stundām šobrīd izglītības iestādēm sagādā lielākās problēmas. Bērni dzīvo dažviet pat 20 kilometrus no skolas. To uzsver arī Nīkrāces pamatskolā, kur ir liela pieredze ar mācību stundu organizēšanu laukā – ir pat vairākas āra klases, pavisam drīz tiks ierīkotas arī jaunas. Direktore uzsver, ka vienas klases atvešana uz klātienes mācībām prasītu arī stundu grafika izmaiņu, kas ietekmētu vairākus skolotājus. 

Kurzemē pašlaik āra stundas 5.-12. klasēm drīkst rīkot 7 pašvaldībās. Tās šonedēļ rīko Aizputes novadā, daļēji Rucavas un Pāvilostas novados. Tās gan vairāk esot klases vai sporta stundas, kas dod iespēju skolēniem satikties. Lai ķertos nopietnāk pie jaunas vielas apgūšanas dažādos mācību priekšmetos, jāgaida siltāks laiks. To apstiprina arī Rucavas pamatskolā, kur šonedēļ ir pa vienai vai divām āra stundām, bet pēc Lieldienām plāno, ka klases varētu nākt uz piecām stundām, darboties ar dažādiem skolotājiem.

Rucavas pamatskolas direktore Liena Trumpika saka: “Nevar bērni laukā tādos laikapstākļos kā šobrīd uzturēties ilgāk par stundu. Augstākais divas stundas, jo nav mums tik silti šobrīd. Zinot to, ka tu nevari neko nopirkt bērnam, un var gadīties, ka kādam nav apavu, kārtīgas virsjakas vai mēteļi, tad šobrīd mēs vienkārši to nevaram darīt, nedrīkstam nevienu saslimdināt.”

Jāpiebilst, šobrīd Latvijā ir 45 pašvaldības, kurās skolas drīkst rīkot nodarbības svaigā gaisā. 


Foto: unsplash.com