Skolotāju izdegšanu cenšas novērst “Supervīzijā”

Lai gan šodien daudzviet atzīmē Skolotāju dienu un mācību iestādēs gaisā virmo svētku sajūta, lielai daļai pedagogu tā mijas arī ar ikdienas rūpēm. Pasniedzēju izdegšana - īpaši pandēmijas laikā - ir strauji pieaugusi, tāpēc, lai mazinātu Covid-19 radītās sekas, skolotājiem pieejama valsts atbalsta programma “Supervīzija Latvijas pedagogiem”. Liepājā uz to ir pieteikušies 600 jeb teju visi strādājošie pasniedzēji. Viņi atzīst, ka galvenā problēma ir nesamērīgi lielā slodze un sajūta, ka netiek novērtēti. 

“Supervīzijas Latvijas pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” Liepājā norisinās jau no 7. septembra, un līdz šim to apmeklējuši jau 190 skolotāju. Programma paredzēta visos izglītības līmeņos strādājošajiem, ieskaitot bērnudārzu pedagogus. Lai nodarbībās sarunas būtu pēc iespējas brīvākas un atklātākas, grupas tiekot sadalītas tā, lai administrācijas darbinieki un vadītāji būtu atsevišķi no skolotājiem. Atbalstu programmas ietvaros viņiem sniedz supervizori, kuri jau novērojuši daļai izdegšanas pazīmes un secinājuši to galvenos iemeslus. “Izdegšanas pazīmes ir tas, ka tu sāc vainot sevi, nespēj jau kaut ko izdarīt. Tu gribi arvien labāk visu izdarīt, un pēkšņi tev ir sajūta, ka tev tam nepietiek laika. Vēl ir arī tāda neapmierinātības sajūta ar citiem, un liekas, ka tu neesi novērtēts,” saka Mirdza Paipare, supervizore.

“Pirmām kārtām - pārslodze. Zinot, ka mēs apzināmies situāciju, ka ir mums priekšmetu skolotāji, kuri savu priekšmetu māca vairākās izglītības iestādēs. Neapšaubāmi šis hibrīdveida mācību process jeb iepriekšējais - tikai attālinātais mācību process - ar visām viedām tehnoloģijām. Tie, kuri varbūt nejutās pārāk komfortabli un ērti ar viņām strādājot, tas tomēr bija ikdienas nosacījums tās pielietot. Līdz ar to - tas jau ir paaugstināts stresa moments,” pauž Kristīne Niedre-Lathere, Liepājas izglītības pārvaldes vadītāja.

Ikdienas darbu skolotājiem apgrūtinot arī neziņa par nākotni, par jauniem ierobežojumiem, kā mainīsies atkal darba apstākļi un slodze. Kā stāsta pedagogi, skolotāju diena ir tā, kas liek justies novērtētiem un emocionāli uzlādē, lai spētu turpināt darbu, tomēr no ikdienas rūpēm patverties gan nevarot. “Šobrīd skolotājs ņem siekalu testus, tīra klases pēc siekalu testiem, nodarbojas ar drošības pasākumu kontrolēšanu, galvenokārt jau masku ievērošanu. Ir psihoterapeits vecākiem. Skolotājs šobrīd cenšas nodrošināt mikroklimatu. Atkal iemācīt bērniem socializēties, tajā pašā laikā saprotot, ka pagājušais gads ir nesis to, ko nesis - jāapgūst viela,” stāsta Inta Korņējeva, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vsk. direktore.

Kopumā Liepājā “Supervīzijai” pieteikušies 600 skolotāju, kuri līdz pat 15. decembrim apmeklēs nodarbības gan klātienē, gan attālināti. Procesa laikā pedagogi iegūs jaunas idejas turpmākajam darbam, izprotot savas atbildības robežas, uzlabojot attiecības un sasvstarpējo sadarbību ar kolēģiem, iemācoties saprast savas emocijas un rīcību, kā arī saņemot emocionālu atbalstu izdegšanas novēršanai. “Supervīziju” finansē Izglītības kvalitātes valsts dienests.


Foto: Freepik