Skolu tīkla reforma, iespējams, skars Skrundas vidusskolu

Nodrošināt kvalitatīvu un mūsdienām atbilstošu izglītību - ar tādu mērķi gaidāma Izglītības un zinātnes ministrijas skolu tīkla reforma, kas varētu skart 121 Latvijas skolu. Lai saglabātu vidusskolas posmu, jāizpilda vairāki kritēriji. Skrundas vidusskola varētu būt viena no reformas skartajām iestādēm.

Plāns paredz kritērijus skolēnu skaitam vidusskolā un rezultātus, kas būs jāsasniedz centralizētajos eksāmenos. Ja skolas tos nevarēs izpildīt, tad nesaņems daļu valsts budžeta finansējuma.

Šobrīd Skrundas vidusskolas posmā mācās 29 skolēni. Lai nākamajā mācību gadā skola varētu saņemt valsts atbalstu, tai papildus jāuzņem 11 skolēni. Tāpat būs jāgarantē arī kvalitāte, ko vērtēs pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem, kuros skolēniem jāsniedz vismaz 40% pareizu atbilžu. Šobrīd šis nosacījums tiek izpildīts tādos mācību priekšmetos, kā angļu, krievu un latviešu valodās, kā arī Latvijas un pasaules vēsturē. Grūtāk ir matemātikā. 2019. / 2020. mācību gada centralizētajā eksāmenā tika sasniegts 31%. Ja nākamajos gados kāds no kritērijiem netiks izpildīts, tad skolu, iespējams, nāksies pārveidot par pamatskolu.

Neizpildot kādu no kritērijiem, pirmajā gadā skola zaudēs -20% no valsts finansējuma. Ja prasības netiks izpildītas vairākus gadus pēc kārtas, tad vidusskolas posms no valsts netiks finansēts. Tas tiks atstāts pašvaldības ziņā - vai vidusskolu uzturēt vai nē.

Uzsākot 2021. gada mācību sezonu lielākajās pilsētās vidusskolu posmā būs jāmācās vismaz 120 skolēniem. Ar gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu minimālais skolēnu skaits administratīvajos centros būs 90, tālāk no novadu centriem - 40, bet uz skolām, kas atrodas pierobežā attieksies īpaši noteikumi. Tur pietikšot ar 25 skolēniem vidusskolas posmā.