Skrundā veidos skeitparku

Vienīgā vieta, kur izpildīt trikus ar skeitborda dēli, ir Skrundas tirgus laukums - atzīst vietējie jaunieši. Pagājušā gada pavasarī Skrundas vidusskolas līdzpārvaldes pārstāvji devās pie domes priekšsēdētājas ar ideju par skeitparka izveidošanu. Pandēmijas dēļ darbi pie idejas realizēšanas apstājušies, bet nu tie kļuvuši aktuāli. Skeitparka idejas izstrāde un skice uzticēta Ingum Ieriķim, kurš ir konkrētā sporta veida piekritējs un entuziasts.

Skrundenieki Jānis Gustavs Buķelis un Jānis Kārlis Silenieks ikdienā skeito, tāpēc atzīst, ka šāda vietas izveide būtu nozīmīga šī sporta veida popularizēšanā un brīvā laika pavadīšanā.

Jānis Gustavs Buķelis uzskata, ka tas ir aktuāli – it īpaši, kad esot progress. Viņam šķiet ka skeitparks būtu laba vieta, jo nevienam netraucētu. Jānis Kārlis Silenieks stāsta, ka braucot jau vairākus gadus – Skrundā to darīt īsti neesot kur.

Pirms kāda laika Ingus kopā ar jauniešiem devies apskatīt potenciālas aktivitātes vietas, lai sniegtu plašākas iespējas un izaicinājumus. To plānots ierīkot pie Skrundas vidusskolas bijušajā tenisa laukumā. Šobrīd Skrundas novada pašvaldība skeitparka realizācijai iecerējusi 20% līdzfinansējumu pie nosacījuma, ka šī gada laikā tiks atvērti projekti, kuros var pieteikt dalību sporta laukuma labiekārtošanai. Šī brīža minimālā summa skeitparka izveidei ir pieci tūkstoši eiro.

Lai atbaltītu ideju par vietas izveidi, uzņēmums “Cepliņi” jau Latvijas valsts dzimšanas dienas vakarā aicināja iegādāties karsto upeņu dzērienu, un no šiem ieņēmumiem 50% ziedoja skeitparka izveidei. Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece uzsver, ka šobrīd ikviens aicināts atbalstīt iniciatīvas īstenošanu.

Vairāk informācijas par iespēju ziedot un atbalstīt jauniešu sapni atrodama Skrundas mājaslapā jeb www.skrunda.lv.


Foto: pixabay.com