Slikto latviešu valodas zināšanu dēļ Daugavpilī nepietiek skolotāju

Daugavpils pilsētas skolas un bērnudārzi nav izņēmums. Arī šeit vērojams pedagogu trūkums. Iemesli dažādi, bet viens no tiem arī nepietiekamās latviešu valodas zināšanas. Valsts valodas centrs pārbaudēs ir konstatējis, ka Daugavpilī šie pārkāpumi ir biežāki nekā citos reģionos, to skaidrojot ar pilsētas atrašanos pierobežā. Piedāvājot bezmaksas latviešu valodas kursus, situāciju risina skolas un pašvaldība. 

Pašlaik Daugavpilī trīs dažādās skolās. Klasēs netiek pasniegtas datorikas, ķīmijas, latviešu valodas un literatūras stundas, jo trūkst skolotāju. Nepietiekams ir arī angļu un franču valodas, matemātikas skolotāju skaits, taču tas tiek risināts, slodzes sadalot starp esošajiem.

Izglītības pārvaldes vadītāja stāsta, ka problēmas ar valsts valodu lielākoties ir pirmsskolas pedagogiem. To apliecina arī Valsts valodas centra pārstāvis.  “Ir veikta pārbaude 14. pirmsskolas izglītības iestādē Daugavpilī, kur no 30 pedagogiem pieciem ir konstatēta neatbilstība valsts valodas lietojumā, kā arī ir veikta 2. pirmsskolas izglītības skolā. Tur no 16 pedagogiem ir konstatētas neatbilstības diviem pedagogiem,” saka Valsts valodas centra Valodas kontroles reģ. nodaļas vadītājs Vilnis Kušķis. 

Līdz ar to daļa pedagogu pašlaik izglītības iestādē veic citus darba pienākums. Lai gan pašvaldība piedāvā apmaksātus latviešu valodas kursus, daži izteikuši vēlmi tomēr aiziet no darba. 

Savukārt Daugavpils Individuālo sporta veidu skolā, kur pirms diviem mēnešiem konstatēts ievērojams skaits treneru, kuriem nebija pietiekamas latviešu valodas zināšanu, situācija atrisināta piesaistot 12 jaunus trenerus. Seši, kuri bija pensijas vecumā, izlēmuši doties pelnītā atpūtā. Daugavpils Individuālo sporta veidu skolas direktores p.i. Kristīne Alžāne: “Deviņi sporta treneri uz šo brīdi nepiedalās profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošanā, gatavojas pārbaudes veikšanai.”

Daugavpils izglītības iestādēs pārbaudes vēl turpinās, taču tikai skolas var izlemt kādu rīcības plānu īstenot attiecībā uz tiem pedagogiem, kuriem valsts valodas prasmes līmenis neatbilst nepieciešamajai pakāpei. 


#SIF_MAF2022

Foto: Freepik