Soduma balva Ivetai Troalikai

Kopš 2013. gada ik gadu Ikšķilē tiek pasniegta rakstnieka un tulkotāja Dzintara Soduma balva. Šogad to saņēmusi novadniece Iveta Troalika par romānu “Tūlīt paliks labāk”, kurā ar savu pusaudzes stāstu milleniuma laikā spējusi uzrunāt arī šodienas jauniešus. Grāmatas darbība daļēji norit Ikšķilē, kas ir autores dzimtā puse, un stāsta par emociju pārbagāto pusaudžu gadu laiku. “Tas ir stāsts, kas risinās ap 2000. gadu, tas ir milleniums, tie ir pusaudži, tas ir mans laiks, kad biju pusaudze. Tur ir tādi piecpadsmit, sešpadsmitgadīgi jaunieši, un tas ir tā saucamais izaugšanas laiks,” saka autore. 

Ivetu Troaliku balvai virzījušas Ikšķiles vidusskolas skolotājas. Arī sveicēju vidū Ivetas pirmā latviešu valodas un literatūras skolotāja Anna Indāne. Skolotāja saka: “Mans nopelns, kā jebkura skolotāja nopelns. Nekad nezini, kas tev tur izveidosies, un skolotāji savus darba augļus plūc ne jau nākamajā gadā, bet varbūt pēc pusmūža.” 

Skolotāja arī stāsta, ka Iveta skolas gados bijusi klusa un smaidīga meitene, kurai tuva bijusi dzejas rakstīšana. Bet kā liela atklāsme, lasot grāmatu, viņai esot pusaudžu gadu izaicinājumi. “Protams, es trīs dienās izlasīju grāmatu. Bet mani šausmināja tas kulminācijas punkts, kas notika Daugavā pie dambja. Es tur dzīvoju, man tur mājas ir, ar mazbērniem staigāju pa to. Ārprāts, tas, kā viņa ir aprakstījusi. Tepat, tepat tas bija. Jā, nu paldies Dievam, ka varonei izdevās izglābties.” Iveta gandarīta, ka viņas stāsts uzrunājis arī mūsdienu pusaudžus. Latviešu rakstnieka un tulkotāja Dzintara Sodumā vārdā nosaukto balvu 2013. gadā dibināja Ikšķiles novada pašvaldība par novatorismu dzejā, prozā, dramaturģijā, kā arī par tulkojumiem latviešu valodā. Balvas ieguvēju vidū ir rakstnieks Jānis Rokpelnis, Pēteris Draguns, Inga Ābele, Knuts Skujenieks. Tradīciju pasniegt Soduma balvu pēc novadu apvienošanas turpina Ogres novada pašvaldība.