Šonakt Latgalē TV programmu pārskaņošana

Šonakt, 26.oktobrī, laikā no plkst. 1.00 līdz plkst. 6.00 no rīta Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Latgalē - Daugavpils, Rēzeknes un Viesītes TV raidītājos - veiks kanālu pārskaņošanu. Darbi saistīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada lēmumu par televīzijas 700 MHz frekvenču joslas pakāpenisku atbrīvošanu no 2022. gada, lai nodotu to mobilo operatoru rīcībā.

Darbu veikšanas laikā Daugavpils, Rēzeknes un Viesītes TV raidītājiem uz laiku tiks apturēta bezmaksas apraidē esošā TV programmu, kā arī daļa maksas apraidē esošo programmu pārraidīšana. 26.oktobrī no rīta, pēc plkst. 6.00, iedzīvotājiem, kuri izmanto maksas virszemes televīzijas pakalpojumus, ir jāveic uztvērēju jeb dekoderu pārskaņošana uz jaunajām uztveramajām frekvencēm savos televizoros. Lai arī jaunākās paaudzes televizoros kanālu pārvietošana notiks automātiski, dekoderu pārskaņošana ieteicama visiem klientiem.

Bezmaksas apraides skatītājiem programmas atjaunosies automātiski. Gadījumā, ja tas nenotiek, lūdzam arī bezmaksas programmu skatītājus veikt kanālu pārskaņošanu savos uztvērējos. 


Foto: Freepik