Speciālās skolas satrauc Covid-19 izplatīšanās iespējas

Padures pamatskolā šonedēļ sastopami vien piekto līdz devīto klašu audzēkņi, kuri klātienē apgūst jauno vielu. Viņiem piektdienas pēcpusdienā uz nedēļu būs jādodas mājās, taču pirmdienas rītā uz mācībām atgriezīsies sākuma klašu un profesionālās ievirzes audzēkņi. Dalītā plūsma pa nedēļām esot pats optimālākais risinājums klātienes mācību nodrošināšanai bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Padures pamatskolas direktors Linards Tiļugs pauž, ka tāda veida modelis darbojas no rudens. Viņš uzskata, ka tas sevi pierādījis kā racionālu, lietderīgu, kā arī labu šajos apstākļos. “Protams, ideālajā variantā būtu labi, ja visi bērni būtu uz vietas, bet tad mēs nevarētu nodrošināt nepieciešamās distancēšanās prasības,” viņš stāsta.

Darbu klātienē apdraud Covid-19 iespējas, lai gan skolā ikdienā tiek ievēroti visi epidemioloģiskie drošības pasākumi. Kā atzīst pedagogi, tad īpaša nedrošība rodoties katru pirmdienu, kad pēc nedēļas prombūtnes no dažādām Kurzemes vietām ierodoties audzēkņi.

Pēc līdzīga modeļa šobrīd strādā arī Mežupes pamatskola Priekules novadā. Skolas direktore gan uzskata, ka mācības klātienē šobrīd no drošības viedokļa, tāpat kā vispārizglītojošās skolās, nebūtu nepieciešamas.

Mežupes pamatskolas direktore Anitra Šneidere pauž: “Mēs uzskatām, ka būtiskāk šobrīd ir pasargāt bērnus, skolotājus un pārējo personālu šajā situācijā. Ja viņi arī neapgūs kādu tēmu, mēs esam gatavi arī jūnijā strādāt, tieši tāpat kā pārējās skolas. Ja ir šāds uzstādījums valstī, ka mums ir jāstrādā klātienē, tad mums ir jānodrošina kaut kādas garantijas.”

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska uzsver, ka šobrīd par atbalstu tiek domāts ne tikai par pirmskolas izglītības skolotājiem, bet arī speciālās izglītības skolotājiem. Esot sarunas par iespējamo testēšanu – tā varētu būt jau uz februāra vidu.

Šobrīd Latvijā no 54 speciālās izglītības iestādēm karantīna noteikta vienā no skolām.