Spilgtākie labie darbi “labo darbu nedēļā” - runā bērni

Nupat noslēgusies Labo darbu nedēļa, kurā iesaistījās vairāk kā 12 000 Latvijas iedzīvotāju. Neskatoties uz ierobežojumiem, joprojām aktīvākās ir skolas un jauniešu apvienības, veicot lielus un mazus darbus, piemēram, sakopta apkārtne, apciemotas dzīvnieku patversmes, sniegts atbalsts senioriem. 

Dot iespēju izkustēties arī citu klašu skolēniem - tā bija viena no Labo darbu nedēļas aktivitātēm, ko organizēja Gulbenes novada vidusskolas 2.g klase. Kā stāsta klases audzinātāja Marta Katrīna Anže - liela daļa labo darbu idejas nāca no pašiem skolēniem. 

Marta Katrīna Anže, Gulbenes novada vidusskolas 2. g klases audzinātāja:“Pašu bērnu idejas bija labas zīmītes atstāšana uz galda, konfektes paslēpšana zem galda, labie vārdi. Viņi vispār arī ikdienā palīdz, ja man ir nokritis, man vairs nav jāsaka, kāds pacel, es ieraugu, es paceļu, un ne man ir piecreiz jāsaka, ne arī kādam citam, viņi tiešām to saredz, un šī nedēļa bija tas, kas vēlreiz atgādināja, labais nāk atpakaļ, labais atmaksājas.”

Gulbenes novada vidusskolā ir pārliecība, ka labos ieradumus nevar māsklīgi izveidot, tas ir rutīnas darbs un atbildības uzticēšana bērniem, kam savukārt nav vajadzīga speciāla nedēļa kalendārā. 

Labo darbu nedēļa ir iespēja ikvienam ar praktiskiem piemēriem parādīt, ka darīt labu otram un sabiedrībai, nesaņemot par to finansiālu atalgojumu, tā ir norma un tam jābūt pašsaprotamam.