Studenti plāno, kā atdzīvināt tukšās ēkas

Gan pilsētās, gan ārpus tām aizvien stāv neizmantotas vai pamestas ēkas. Biedrības “Free Riga” īstenotajā pasākumu ciklā Vidzemes Augstskolas studenti kopā ar citiem kolēģiem no Latvijas, Beļģijas, Francijas un citām valstīm apmeklē pamestās ēkas un teritorijas, lai meklētu risinājumus, kā tās atbilstoši vietējo kopienu vajadzībām lietderīgi izmantot. Šādā veidā studenti izmēģina netradicionālus izglītības modeļus. Aktīvajās projekta dienās vienā no organizācijas “Free Riga” pārņemtajām ēkām dalībnieki tikās ar mentoriem un plānoja risinājumus, lai atdzīvinātu teritorijas Rīgā. 

Ir notikusi pirmā no plānotajām piecām līdz septiņām sesijām, kurās meklē risinājumus dažādām pamestajām vietām un to vietējām kopienām. Organizācijas “Free Riga” kuratore Paula Cukura: “Šī sesija ir, lai izzinātu, kas mums notiek un ko darīt tālāk, lai tas būtu tieši visderīgāk mūsu studentiem, mūsu cilvēkiem, mūsu dažādu pašvaldību pārstāviem, kuriem ir šīs arvien vairāk pamestās skolas, kur varētu būt kopiena, centrs cilvēkiem, kur tikties, pavadīt laiku radoši un izglītojoši.”

Vidzemes Augstskolas pārstāve un arhitekte Marija Katrīna Dambe norāda, šādā veidā runājot par tukšajām ēkām, apvienojas tie paši aspekti, kas vērā ņemami, būvējot jaunas ēkas – gan ekonomiskie un vides, gan arī sociālie aspekti. “Ja mēs gribam atdzīvināt vietas, tad apvienojas aspekti no ekonomiskajām problēmām, kas ar to saistās. Apvienojās vides aspekti, ja runājam par kādiem materiāliem, vai ko mēs varam darīt tajās ēkās. Arī tie sociālaie, kā mēs varam piesaistīt cilvēkus, kā mēs varam iesaistīt dažādos procesos un atrast pieeju – tādu kā no augšas un norādošu. Kā reāli veidot kopienu, kas kopā spēj izlemt par procesiem. Tajos visi vienlīdzīgi iesaistīties.”

Eiropas projekta un studentu darbnīcu mērķis ir radīt un ieviest studentiem Latvijā vēl nebijušus kursus par brīvajām, neizmantotajām telpām un veidiem, kā atsākt lietot šīs telpas. Vienā no projekta dalībnieku pārstāvētajām valstīm – Francijā – šādi kursi jau ir ievesti. Pārstāve no Francijas Elza Bueta stāsta, lai arī šāda veida pieredze izglītībā ir, tomēr risinājumu meklēšana pamestajām ēkām Latvijas kontekstā ir jauns izaicinājums. “Tā kā “Free Riga” ir iedvesmojoša organizācija citā Eiropas valstī, mēs domājām, ka mēs kopīgi varam viens otram palīdzēt paplašināt šo kursu pieejamību Eiropā. Mēs domājam, ka par šādām vietām, sēžot skolā, nevaram iemācītīes. Varbūt varam, bet ir daudz interesantāk apmeklēt šādas vietas, satikt cilvēkus, kas šajās vietās savu laiku pavada ikdienā.”

Projekta dalībnieki ir apmeklējuši objektus Rīgā – organizācijas “Free Riga” apsaimniekoto Viskaļu ēku un tās teritoriju, Lastādiju un Kaņepes kultūras centru, Sporta 2, VEF kvartālu un citas vietas. Projekta laikā organizācija “Free Riga” kopā ar Vidzemes Augstskolu plāno arī meklēt risinājumus pamestajām ēkām Valmieras apvidū un, iespējams, arī citos novados, paplašinot darbības diapazonu arī reģionos.