Tā pirmā pavāru grāmata

414 receptes - pat daudzas mūsdienu pavārgrāmatas nevarētu sacensties tādā recepšu dažādībā ar šo, nu jau 225 gadus veco, "To pirmo pavāru grāmatu no 18. gadsimta". Tā savulaik izdota Rubenes mācītājmuižā un ir pirmā pavārgrāmata latviešu valodā. Tagad tā izdota no jauna un var sniegt gan idejas interesantām receptēm, gan arī tā ir sava laika vēstures liecība ar sen aizmirstiem vārdiem un izteicieniem.

Lai izprastu šī grāmatas nozīmību, jāatgriežas vairāk kā 200 gadus senā vēsturē - tolaik vēl Latvijas teritorijā nav pilnībā atcelta dzimtbūšana. Rubenes draudzē sāk kalpot vācu izcelsmes mācītājs Kristofs Harders, kurš vēlas izglītot latviešu zemniekus un savā mācītājmuižā ierīko spiestuvi.

Mācītājs izdevis vairākas grāmatas latviešu valodā - arī pirmo rēķināšanas grāmatu zemniekiem, Vidzemes kalendārus, kā arī šo pavāru grāmatu, kurā apkopojis no vācu pavārgrāmatām pārtulkotās receptes.

Jaunā grāmatas izdevuma iniciatore ir Kocēnu novada dome, kura ieguvusi atbalstu Vidzemes plānošanas reģiona konkursā „Vidzemes kultūras programma 2020”. Šī grāmata ar savu valodu, senajiem vārdiem var būt interesanta ikvienam, kuru saista vēsture, bet, protams, vispirms jau tā ir pavārgrāmata, kur var atrast ne vienu vien interesantu recepti.