Talsos 9. maija iela pārtop par 4. maija ielu

Talsi līdz šim bija vienīgā pilsēta Latvijā, kurā bija 9. maija iela. Tuvojoties pretrunīgajam datumam, pilsēta to centās labot, pārdēvēja par Maija ielu. Vēlāk izrādījās, ka šādu nosaukumu neakceptē Valsts valodas centrs. Šonedēļ Talsu novads lēma, ka turpmāk iela tiks dēvēta par 4. maija ielu.

9. maija iela Talsos atrodas vienā no privātmāju rajoniem un aizvijas uz pilsētas nomali. Novadpētnieks Imants Tamsons stāsta, ka privātmājas šeit viena pēc otras sākušas parādīties pēc Lielā Tēvijas kara. Tās vēsturiskais nosaukums bija Tirgoņu iela, jo vietā, kur šobrīd slejas daudzdzīvokļu nami, bijusi Grenču muiža un liels tukšs lauks, kurā iekārtots tirdzniecības laukums.

Kad Valsts valodas centrs neakceptēja Talsu novada domes izvēlēto Maija ielas nosaukumu, jo mēnešu nosaukumos ielas nav dēvējamas, šonedēļ dienas kārtībā atgriezās trīs nosaukumi – Saulespuķu, 4. maija un Tirgoņu ielas varianti. Lingvisti uzskatīja, ka tieši vēsturiskajam nosaukumam dodama priekšroka. Tomēr Talsu novada domes deputātu vairākums nobalsoja par 4. maija ielu, ko Valsts valodas centrs akceptē. “Ja nosaukums ir vienkārši Maija iela, tas pēc būtības neko īpašu neapzīmē. Ja ir cipars - nozīmē konkrētu datumu. Šajā gadījumā tas, protams, ir pozitīvi vērtējams notikums – 4. maijs kā valsts svētki,” saka galvenais lingvists Agris Timuška.

Vienprātība Talsu novada domes deputātiem bija tikai par to, ka 9. maija ielas nosaukums ir jāmaina. Arī par 4. maija ielas nosaukumu bija diskusijas. Viens no argumentiem – iela privātmāju rajonā nav pelnījusi tik nozīmīgu nosaukumu. Talsu novada domes deputāts Lauris Pīlēģis pauž: “Protams, tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo, viņa ir nozīmīga. Ja mēs paņemam plašāk, tad es teiktu, ka 4. maija un ielas nozīmīgums līdz galam kopā nesaiet.”

“Katru dienu ielas nosaukumus nemaina. Šobrīd, kad bija iespēja nomainīt ielas nosaukumu, domāju, ka cilvēkiem ir jābūt gandarītiem par lēmumu. Pašam gribētos, lai ielas nosaukums un iela pati būtu kaut kas īpašs Talsos. Droši vien, ka uz to vēl ir jāpiestrādā, lai līdz šim mērķim nonāktu. Es domāju, ka tas ir iespējams,” norāda Gaidis Bērziņš, Talsu novada domes deputāts.

Talsu novadā ir apkopoti arī citi ielu nosaukumi, kas saistīti ar okupācijas režīmu. Tam varētu sekot nosaukumu maiņa. Piemēram, Talsos un Stendē šobrīd ir Pionieru ielas.