Talsu novadā sniedz pakalpojumu vardarbībā cietušām sievietēm

Par nodibinājuma "Talsu novada Krīžu centrs" likvidāciju runāja gada sākumā. Vairāku iemeslu dēļ nodibinājuma padome lēma pārtraukt centra darbību, viens no tiem, nebija iespēja atrast piemērotas telpas, jo iepriekšējās bija jāpamet. Centra darbinieki darīja visu, lai tiktu pie jaunām mājām. Tas ir izdevies. Lai gan ar nelielām izmaiņām, bet kolektīvs darbu turpina un šobrīd sniedz pakalpojumus sievietēm, kuras cietušas no vardarbības.

Ja agrāk centrs nodrošināja sociālo rehabilitāciju bērniem, tad šobrīd tā pamatdarbība ir pakalpojumu sniegšana vardarbībā cietušajām sievietēm. Viņas centrā var uzturēties kopā ar bērniem. Jāpiebilst, ka druvis ir atvērtas arī no vardarbības cietušiem vīriešiem.

Svetlana Stepule, psiholoģe: “Visām ir nepieciešama sapratne, pieņemšana, emocionālā drošība, mājīgums, jo daudzas no viņām ir dzīvojušas vidē, kur viņas visu laiku ir bijušas spriedzē, uztraukumā, zem emocionālas un ekonomiskas kontroles, kad tiek atņemta nauda, visas bankas kartes, kad tu neesi saimnieks pats pār savu dzīvi. Tev visu laiku ir jāpakļaujas otra cilvēka prasībām un iegribām.”

Psiholoģe atklāj, ka centrs patiesi ir radījis māju sajūtu. Klientēm ir iespēja gan piedalīties radošās nodarbībās, gan doties pastaigā uz tuvumā esošo Valdemārpili. Kopā dzīvojot ir iegūtas jaunas draudzenes un, galvenais, drošības sajūta.

Nereti cilvēki, kuri cieš no emocionālas vardarbības, to neatpazīst, un tāpēc nevēršas pēc palīdzības un mēģina ar to sadzīvot. Krīžu centra darbinieki labprāt uzņems ikvienu un sniegs nepieciešamo atbalstu. Lai ikdienu centra klientiem padarītu interesantāku, radošāku un aktivitātēm bagātāku, tā darbinieki cer, ka atsauksies vietējie uzņēmēji, kuri ir gatavi atbalstī, uzņemt ciemos un izveidot sadarbību, lai kopīgiem spēkiem palīdzētu cilvēkiem, kuriem tas tik ļoti vajadzīgs.