Tiesībsarga birojs: skolai nav tiesību bērnam liegt mācīties kādā izglītības iestādē, ja viņš ir izglītojies speciālajā izglītības programmā

Lai bērnam it kā atvieglotu mācīšanās procesu, apmeklējot pedagoģiski medicīnisko komisiju, iespējams saņemt zināmu atbalstu. Taču kādai ģimenei Valmierā tas radījis pamatīgas neērtības. Tikai šīs programmas koda dēļ bērns nav varējis mācības turpināt izvēlētajā skolā, kaut gan nokārtojis visus iestājpārbaudījumus. Šo situāciju kā diskiminējošu uzskata Tiesībsarga birojā.

Valmierietes Elīnas Ezeras dēls pavasarī beidza 6. klasi Valmieras Pārgaujas sākumskolā. Zēnam vēl mācoties otrajā klasē, pedagogi vecākus mudinājuši apmeklēt pedagoģiski medicīnisko komisiju, lai bērnu iekļautu speciālajā mācību programmā ar mācīšanās traucējumiem, jo tā bērnam būšot labāk - sarunā ar ReTV atceras zēna mamma.

Elīna dalās pārdzīvotajā: “Rezultātā sanāk tā, ka bērns cietējs, jo Valmierā viņš nevar tikt nevienā skolā, vienīgā skola, ko man izglītības pārvaldes vadītāja piedāvāja bija Valmieras 2. vidusskola, no kā mēs atteicāmies. Valmieras Pārgaujas ģimnāzija neuzņēma manu bērnu, kaut gan viņš nokārtoja iestājpārbaudījumus un vidējā atzīme viņam 7, neuzņēma tikai dēļ tā, ka viņam ir šis te kods.”

Šis speciālās izglītības programmas kods bērnam bijis teju kā spriedums par viņa nākotni, kura dēļ ģimenei šovasar nācies piedzīvot pamatīgu riņķa danci no vienas pašvaldības iestādes uz otru, meklējot risinājumu. Mamma uzskata, ka šis kods viņas bēnram vairs nav saistošs, jo pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija tādu varot piešķirt bērniem no 1. līdz 4. klasei. Valsts medicīniskajā komisijā ģimene nav vērsusies. 

Valmieriete ReTV ziņām stāsta: “Un par šī koda esamību, ka viņš joprojām manam bērnam ir, es uzzināju tikai no Pārgaujas Valsts ģimnāzijas, kad gājām iestāties skolā.”

Tikmēr pašvaldības pedagoģiskās komisijas vadītāja ReTV skaidro, ka šajā situācijā sekojuši Ministru kabineta noteikumiem. Komisijas izsniegtais atzinums esot bijis beztermiņa un vecāku pienākums ir interesēties, kad to nepieciešams pārskatīt.

Kā norāda Valmieras novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja Dace Vaļģe: “Viņiem tika dota iespēja augusta mēnesī valsts komisiju apmeklēt Rīgā, pārvērtēt un atkārtoti veikt šo testu, lai ietu uz ģimnāziju rakstītu iesniegumu, ko vecāks neizdarīja, arī šo komisiju neapmeklēja. Kā bērns justos valsts ģimnāzijā, kur visiem vidējais vērtējums ir 8 komats, pāri deviņi, ja viņam trūktu šī atbalsta, kā bērns pats justos, mums primāri ir jādomā par bērna labsajūtu.”

Tiesībsarga birojā iesniegumu par šo situāciju saņēma jau vasarā. Tiesībsarga birojā ReTV saka: ir aizdomas par aizspriedumainu attieksmi pret bērnu, kā arī uzsver, ka skolai nav tiesību bērnam liegt mācīties kādā izglītības iestādē, ja viņš ir izglītojies speciālajā izglītības programmā. Savukārt vecāku pienākums nav pierādīt, ka viņu bērns ir spējīgs mācīties vispārizglītojošā skolā. 

Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vecākā juriste Kristīne Freiberga ReTV ziņām saka: “Vecākiem bija psihologu atzinums, ka var mācīties vispārizglītojošā skolā. Ar to būtu pilnīgi pietiekoši. Bet patiesībā jau pietiktu tikai ar izglītības iestādes pedagogu atsauksmēm, ka viss kārtībā, bērns var sekot, nav nepieciešams nekāds speciāls atbalsts.” 

Tiesībsarga birojs Valmieras pilsētas pašvaldību aicina novērst trūkumus izglītības procesa organizēšanā, lai gan pašvaldība tos neatzīst un saka - jālabo sistēmas kļūdas visas valsts mērogā. Tikmēr ģimene ir gatava turpināt cīnīties par bērna tiesībām un aizstāvēt tās pat tiesā. Zēns mācības šobrīd turpina skolā ārpus Valmieras.


Foto: freepik