Top Kuldīgas dejotāju sveiciens Dziesmu un deju svētkos

Piedalīšanās skolēnu e-dziesmu un deju svētkos nozīmē, ka dalībnieki savus deju soļus un sveicienus iemūžina video vai fotogrāfijās, sūta svētku rīkotājiem. No Kuldīgas novada ar savu klātbūtni svētkus kuplina 30 kolektīvi.

“Ku’ jūs i’, es i’ te, jo te i’ svētk’!” - ar šādu rotaļīgu, kurzemnieku mēlē ierunātu motīvu e-dziesmu un deju svētku virtuālajā gājienā izvēlējušies piedalīties deju kolektīva “Stariņš” vairākas vecuma grupas un Tautas deju ansambļa “Venta” studija, kas mājvietu raduši Kuldīgas kultūras centrā. Viņi ir vieni no daudzo dejotāju pulka, kas tomēr atsaukušies e-dziesmu svētkiem. Aiz muguras jau attālināts videoklipa “Svinēt sauli” ieraksts, kurā kopumā no Latvijas piedalījās 12 000 dejotāju. Bet nu klātesošs ieraksts – sveiciens tiem cilvēkiem, kas parastos apstākļos krāšņo svētku gājienu vēroja no malas, ik pa laikam sasaucās ar garāmejošajiem svētku dalībniekiem.

“Mēs paņēmām - svētki ir tādi kā mēs, tas aizgāja līdz kurzemnieku sadarīšanai, spēlēšanai, kā skolā starpbrīžos. Fināls - tāds kurzemnieku satikšanās sveiciens rīdziniekiem,” stāsta Zita Serdante, deju kolektīvu “Stariņš” un “Venta” vadītāja.

Par sveiciena filmēšanas vietām kolektīvi izvēlējušies Kuldīgai raksturīgās vietas - Ventas rumbu, seno velvju tiltu un šarmanto Rumbas ieliņu. Dejotāji neslēpj, ka, gatavojoties filmēšanai, bijuši gan pacilāti, gan satraukti, jo tautastērps uzvilkts mugurā nebija tik sen. Jāteic, ka dejotājiem priekšā vēl vairākas aktivitātes. Viena no tām – deja saules zīmē, kuru var iemūžināt līdz par oktobra beigām. 

Uzrunātie jaunieši atzīst, ka svētkus gaidījuši, lai arī tie tik ļoti atšķiras no ierastās grandiozitātes. 

2018./ 2019. mācību gadā Kuldīgas novadā 12. Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem sāka gatavoties 77 kolektīvi – dziedātāji, dejotāji, folkloristi, mākslinieki ar vairāk nekā 1000 dalībniekiem. Mainoties apstākļiem, e-dziesmu un deju svētkos no šī novada piedalās 30 kolektīvi ar vairāk nekā 400 dalībniekiem.

Paredzēts, ka svētku rīkotāji ieradīsies katrā jaunizveidotajā novadā, lai sveiktu dalībniekus. Kuldīgas novads būs pirmais, kuru apmeklēs 12. jūlijā, arī šim notikumam šeit jau gatavojas.


Foto: LETA