Trūcīgie negaidīti kūtri izmanto iespēju saņemt bezmaksas sejas maksas

Liepājā līdz šim ir nogādātas 10 000 valsts finansēto sejas masku. Ja sākotnēji Liepājas Sociālais dienests baidījies par to, kā veiks masku izdali, neveicinot personu pulcēšanos, tad pašreiz situācija ir tieši pretēja – pieprasījums pēc šiem aizsarglīdzekļiem ir negaidīti zems.

Linda Krasovska, Liepājas Pilsētas domes Sociālā dienesta direktore, pauž, ka jau pirmā nedēļa parādījusi zemo iedzīvotāju aktivitāti. Viņai šķiet, ka tā ir saistīta ar to, ka līdz masku izdales brīdim maskas jau bija jānēsā. Tiek piebilsts: “Visticamāk, ka cilvēki jau paši saviem spēkiem bija sarūpējuši šīs maskas.”

Fonda “Agape” zupas virtuvē novērots, ka iedzīvotāji arvien apzinīgāk izmanto sejas maskas. Tās vadītāja stāsta, ka rudenī, stājoties spēkā prasībai par obligātu sejas aizsarglīdzekļu lietošanu sabiedriskās vietās, daudz personu, ierodoties pēc ēdiena, to nav ievērojušas, kā rezultātā iestāde pati centusies šos cilvēkus nodrošināt ar sejas aizsarglīdzekļiem, kaut arī to skaits bijis ierobežots. Pašreiz situācija esot uzlabojusies, taču, lai gan sejas maskas tiek lietotas, ne vienmēr tās atbilst higiēnas normām.

Biedrības “Fonds “Agape”” direktore Marina Čarkviani stāsta, ka bez maskām cilvēki netiek apkalpoti. Var redzēt, ka cilvēki vienreizlietojamās maskas lieto atkārtoti – tās ir netīras. Viņa piebilst, ka nevarot neapkalpot, jo maska ir uzvilkta. “Cilvēks grib ēst, un mums nav iemesla viņam atteikt.”

Liepājā līdz šim izņemtas vairāk nekā 3100 sejas masku. Vienā dienā pēc šiem aizsarglīdzekļiem ierodas vidēji 5 personas. Pašvaldību savienība informē, ka signālus par to, ka kādai no Latvijas pašvaldībām pietrūkst masku, neesot saņēmusi.

Aizsardzības ministrija, kas atbildēja par iepirkumu, atzīst, ka pašreiz tai neesot datu, cik masku katra no pašvaldībām šajā laikā ir izdalījusi. Tiek informēts, ka par to pašvaldībām jāatskaitās nav. Ja maska ir saplīsusi vai pazudusi, tad tās drīkst izsniegt arī vairākas, balstoties uz to, cik ir pieejamas (visi reģistrētie maznodrošinātie tās neizņem).

Aizsardzības ministrija pagaidām atturas prognozēt, vai un cik masku mazaizsargātām personām būs nepieciešams nodrošināt nākamgad.