Tukumā atklāj viduslaiku apbedījumus

Veicot remontdarbus pie Tukuma evanģeliski luteriskās baznīcas, arheologi atklājuši vairākus viduslaiku apbedījumus un tā saucamos kaulu kambarus. Izpētes laikā atrasts arī liels daudzums arheoloģisko senlietu. Pēc izpētes senlietas nonāks Tukuma muzeja krājumos, bet viduslaiku tukumnieku pīšļi pārapbedīti baznīcas zemē. 

Rūdolfs Brūzis, LU Latvijas vēstures institūta pētnieks: “Tika atsegti un izpētīti aptuveni 400 cilvēku skeletu paliekas, un to skaitā arī veseli skeleti. Liela daļa no tiem ir pārjauktu apbedījumu paliekas, jo apbedījumi ir blīvi un teritorija ir maza, un jaunākie ir rakti, izpostot vecākos šajos rakšanas darbos.”

Arheoloģiskie izrakumi tika veikti 80 kvadrātmetrus lielā platībā pie baznīcas ziemeļu un austrumu daļas. Līdzās apbedījumiem, izpētes laikā atrasts arī daudz dažādu senlietu - monētas, saktas, nažu asmeņi, galvasrotas un citi priekšmeti, kas galvenokārt saglabājušies no 15., 16. un 17. gadsimta. 

Atrastie priekšmeti tagad atrodas vēstures institūtā, bet rudenī tie atgriezīsies Tukumā un glabāsies muzeja krājumā, bet pārapbedījums pēc remontdarbu beigām tiks iezīmēta kā apbedījuma vieta.