Tukuma pašvaldība daļēji kompensēs izdevumus par bērnu vešanu ar personīgo transportu no nomalēm uz skolām pilsētās

Tukuma pašvaldība turpmāk vecākiem daļēji kompensēs izdevumus par bērnu vešanu ar personīgo transportu no nomaļākiem pagastiem uz izglītības iestādēm novada pilsētās, paredz Tukuma novada pašvaldības pieņemtās izmaiņas saistošajos noteikumos par braukšanas maksas atvieglojumiem izglītojamiem.

Turpmāk pašvaldība daļēji kompensēs izglītojamo vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem izdevumus, ja izglītojamais, kurš apmeklē vispārējās vai profesionālās ievirzes izglītības iestādi un kura faktiskā dzīvesvieta ir ārpus Tukuma vai Kandavas pilsētas administratīvās teritorijas, tiek vests ar personīgo transporta līdzekli uz izglītības iestādēm Tukumā, Kandavā vai uz Engures Mūzikas un mākslas skolu.

Izmaiņas arī paredz, ka pašvaldība nesegs izglītojamam braukšanas izdevumus, ja izglītojamais apmeklē izglītības iestādi citā pašvaldībā. Tāpat noteikumi papildināti ar punktu, kas nosaka Tukuma Sporta skolas izglītojamo pārvadājumu kompensēšanu reģionālajos vietējas nozīmes maršrutos.

Saistošie noteikumi papildināti ar punktu, kas paredz iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinu un nomaksu no transporta kompensācijas gadījumos, kad izglītojamais uz izglītības iestādi tiek nogādāts ar personīgo transporta līdzekli.


Foto: Freepik