Turlavā atzīmē Kārļa Amendas 250. dzimšanas dienu

Pirms 250 gadiem tagadējā Kuldīgas novada Turlavas pagastā dzimušais mācītājs Kārlis Ferdinands Amenda bija tautas iecienīts un mīlēts, bet pasaules kontekstā viņa vārdu saista ar izcilo komponistu Ludvigu van Bēthovenu. Biogrāfijas pētnieki min, ka Amendas plašās zināšanas, muzikalitāte, labsirdība, uzticība un cieņa bijušas tās īpašības, kas bija pamatā visu mūžu ilgušajai draudzībai ar komponistu. Svinīgi pasākumi, atzīmējot uzticamā mācītāja apaļo jubileju, bija paredzēti pērn, bet pandēmija dēļ pārcelti uz šo gadu. Turlavā to atzīmēja ar vēsturisku simpoziju un koncertu Lipaiķu baznīcā.

Ir pagājuši nepilni 250 gadi, kad Lipaiķu baznīcā Turlavā skanēja mazā Kārļa Ferdinanda Amendas soļi un viņa spēlētā vijole, kad apdāvinātais zēns dievkalpojumos palīdzēja tētim, draudzes mācītājam. Nu viņa jubilejai par godu skan izcilā komponista Ludviga van Bēthovena Pirmais stīgu kvartets, kura rokrakstu viņš savulaik uzdāvināja savam draugam Kārlim Amendam. Kā aizsākās abu personību draudzība? Abi satikās Vīnē 1798. gadā kādā saviesīgā pasākumā, kurā Bēthovenu aizrāvušas Amendas vijoles spēles prasmes. Abi pavadījuši laiku gan kopā muzicējot, gan ilgās sarunās pārspriežot dažādas tēmas. Lai arī viņu draudzība klātienē bija tikai gadu, sarakstēs tā ilga visu mūžu. Pasākuma iniciators Dainis Kalns saka: “Viņa visa tā iekšējā pasaule, dvēsele, tik labsirdīgs, dvēselīgs, sirsnīgs, ka Bēthovens ar savu mākslinieka aci uzreiz pamanīja, ka tas ir citādāks cilvēks!”

Amendas jubileja rosināja Kuldīgas novada pašvaldības kultūras nozares pārstāvjus vairāk iedziļināties viņa personībā, sarīkojot zinātniski vēsturisku simpoziju, kuru papildināja Ludviga van Bēthovena mūzika. “Cik maz mēs vispār pazīstam Kārli Amendu, tāpēc, lai viņu iepazītu tuvāk, ir vajadzīgas šīs lietas. Mums, kas dzīvo šinī pasaulē, ir jāapzinās un jādod nākamajām paaudzēm, lai kaut kas neizsīkst,” saka Velta Krūmiņa, Amendas piemiņas istabas izveidotāja.

Viena no referentēm muzikoloģe Stella Pavloviča uzsvēra plašās un pamatīgās izglītības lomu Amendas rakstura veidošanā, priecājās, ka viņa personība spēj uzrunāt arī šodien. “Cilvēks dzīvo tik ilgi, kamēr par viņu kāds atceras. Amendam veltījumu viņa 250. jubilejā ir uzrakstījis mūsu kuldīdznieks Elvis Dēliņš. Viņš ar šo skaņdarbu guva lielu atzinību Tallinā, Igaunijā!”

Ēkā, kurā savulaik Amenda dzimis, iekārtota viņa piemiņas istaba. Pašlaik notiek ekspozīcijas maiņa, bet goda vietu jau ieņēmis Valda Līcīša gleznotais Amendas portrets. Viņš neslēpj, ka tas ir bijis grūts uzdevums. “Materiāls ir paņemts no interneta. Tas bija ļoti tumšs, man arī tā glezna ir patumša, bet uzskatu, ka vajadzēja maksimāli tuvoties tam, kas bija tajā laikā radīts, tā ir tā noskaņa.”

Turlava ir Amendas bērnības vieta, visu darba mūžu viņš bijis mācītājs Talsos. Uz turieni tad arī ceļojušas Bēthovena vēstules, arī tā, kurā pirmajam viņš atklāj savu dzīves traģisko notikumu - dzirdes pasliktināšanos.