Turpinās infrastruktūras pielāgošana uzņēmējdarbības attīstībai Līvānos

Līvānu industriālajā zonā regulāri tiek īstenoti projekti, lai labiekārtotu infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu investoru piesaistei. Drīzumā pilsētā būs vēl viena rūpnīca, kas ražos alumīnija detaļas.

Līvānu industriālajā zonā noslēgumam tuvojas noliktavas angāra un uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve. Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts līdzfinansētu projektu, agrākās degradētās teritorijas vietā tapusi ražošanai pielāgota infrastruktūra ar aptuveni 1000 kvadrātmetru lielu noliktavas angāru, autostāvvietu, piebraucamo ceļu, gājēju un velosipēdistu celiņu. Nodrošināti visi nepieciešamie inženiertīkli, tostarp gāzes apgādes pieslēgums. Gandrīz visus būvdarbus objektā veic SIA “Jēkabpils PMK”, savukārt gāzes apgādes pieslēgumu izbūvēja SIA “Sēlijas Enerģija”.  “Šeit ir tas objekts, kurš tika celts par papildu finansējumu, kas nebija katrai pašvaldībai, kur vajadzēja daudz strādāt, lai iegūtu punktu sistēmu. Līvāni to izdarīja un papildu ieguva vienu miljonu 500 eiro,  pēc pāris dienām tiek nodots šis objekts, kas šogad, starp citu, šajā brīdī mums jānodod pieci objekti. Varat iedomāties? Līvānu novadam, tādam nelielam novadam, tas ir ļoti liels, apjomīgs darbs, iepriekš liels darbs ieguldīts,” saka Andris Vaivods, Līvānu novada domes priekšsēdētājs.

Nomnieks jau zināms. Izsolē nomas tiesības ieguva SIA “Die Casting”, kas plāno angārā izveidot alumīnija detaļu ražotni. Baltijā tas ir vienīgais šādas nozares uzņēmums. “Detaļas tiks ražotas, izmantojot liešanas metodi, angļu valodā tā saucas “die casting”. Šāda veida alumīnija detaļas tiek izmantotas ļoti daudzos produktos – no bērnu rotaļlietām līdz pat automašīnām. Izanalizējot atrašanās vietu, tika ņemtas vērā ekonomiskās zonas priekšrocības, attīstītā infrastruktūra un attālums līdz plānoto izejmateriālu iegādes valstīm – tā ir Ukraina un Krievija. Papildus tam tika vērtēta arī uzņēmuma atrašanās reģionā ar zemāku nodarbinātību un atalgojumu, kas nodrošinās zemākas darbaspēka izmaksas un arī vieglāku darbinieku pieejamību,” skaidro Elīna Jansone, SIA “Die Casting” valdes locekle.

Sākotnēji uzņēmums plāno izveidot 25 darba vietas, bet plānotais investīciju apjoms, ko uzņēmums paredz investēt, ir divi miljoni eiro. Lai varētu uzsākt darbu jaunajā angārā, vispirms nepieciešams iegādāties un uzstādīt visas nepieciešamās iekārtas. Tas varētu būt nākamā gada vasarā. Savukārt produkcijas ražošana varētu sākties 2023.gada janvārī.

Līvānu novada pašvaldība turpina industriālās zonas degradēto teritoriju pielāgot uzņēmējdarbības vajadzībām, lai piesaistītu jaunus investorus. Blakus jau uzbūvētajam angāram tiek sagatavots būvlaukums, kur nākotnē paredzēts vēl lielāks ražošanas angārs – apmēram 2500 kvadrātmetru platībā. Savukārt iepretim jau iepriekš īstenots projekts, kur tapis nožogots laukums. Uzņēmējs, kas izrādīs interesi un uzvarēs nomas tiesību izsolē, varēs izmantot laukumu, vai nu būvējot tur savas novietnes un rūpniecības angārus, vai lietojot teritoriju kā nokraušanas laukumu. Tāpat pašvaldība turpina sakārtot ceļu tīklu industriālajā zonā.