Ugālē uzieta izcila retas sūnas atradne

Zaļā buksbaumija ir šīs nedēļas jaunatklājums. Ne tikai Latvijai, bet visai Baltijai retu un nozīmīgu atradumu šoruden nejauši izdevies uziet Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) ekspertei. Šī īpaši aizsargājamā sūnu suga ir maz pētīta. Atradums Ventspils pusē ļaus sūnu pētniekiem izzināt to vairāk, jo Ugāles pagastā atrasta lielākā šobrīd zināmā šīs sugas atradne.

Šis ir īsts brīnumu mežs - aizrautīgi saka Ilze Ķuze. Viņa ikdienā strādā Siguldā, taču Ventspils pusē nonāca seminārā, atzīst, ka uzreiz bijusi sajūta, ka šajā mežā kaut kam ir jābūt. “Pēc semināra beigām es nedaudz pastaigāju, īsā brīdī atradu piecas, sešas īpaši aizsargājamās sugas, un šeit bija āķis, ka jāatgriežas,” saka Ilze Ķuze, DAP vecākā eksperte.

Zaļā buksbaumija ir ļoti sīks, pāris milimetrus liels sūnaugs – nezinot, kur jāskatās, grūti ieraugāms. Tā pamanāma tieši rudenī, kad kāta galotnē attīstās līdz diviem centimetriem garš sporogons. Parasti tie ir četri, seši vai maksimums 30, bet šeit to ir vairāk nekā seši simti. Šajos mežos ir daudz mirušās koksnes dažādās sadalīšanās pakāpēs. Tas nozīmē, ka tie koki, kas šobrīd ir tikko svaigi nokrituši, tur gulēs, trūdēs kādu brīdi, tad tie sasniegs to stadiju, ka būs piemēroti, piemēram, zaļajai buksbaumijai. Visu laiku būs šis cikls, un tā buksbaumija varēs pārcelties no vienas satrūdējušās kritalas - uz citu,” stāsta Ilze Ķuze.

Ja citi šeit redz nokritušus kokus un pazaudētu naudu, tad biologiem miris koks ir dzīvs koks, tāpēc Ventspils puse varot lepoties ar mežiem, kur vienā nogabalā atrodamas vairākas Sarkanajā grāmatā iekļautas dabas vērtības. Zaļā buksbaumija ir apdraudēta visā Eiropā. “Mēs, protams, ļoti ceram, ka šeit tiktu izveidota īpaši aizsargājama teritorija, un tas būtu ļoti vēlams,” atzīst Ilze Ķuze.

“Katra ceturtā, piektā mežā sastopamā suga, ko mēs te atrodam, ir saistīta tieši ar tām kritalām, ar tiem sausokņiem, tiem stumbeņiem. Kāpēc dabai tas tā ir vajadzīgs – tas koks ir jāatgriež atpakaļ apritē. Bet tad nāk cilvēks ar savām interesēm, rodas pretrunas savā ziņā, to nevar noliegt,” pauž Kristaps Vilks, DAP Kurzemes reģionālās administrācijas vecākais eksperts.

Šīs nedēļas publicētajās ziņās buksbaumija gozējas ļoti skaista. Ilze Ķuze rāda fotogrāfijas vietu, smejas, ka, visticamāk, sūna piedzīvojusi gliemežu uzbrukumu. Tas ir tikai pieņēmums, jo pētījumu par buksbaumiju ir maz. Tagad sūnu pētnieki šeit varēs atgriezties nākamajā rudenī.