Uz Sibīriju izsūtīto bērnu atmiņas

Pagājuši 74 gadi, kopš 1949. gada 25. martā sākās specoperācija “Krasta banga”. Tās laikā uz mūža nometinājumu Sibīrijā izsūtīja aptuveni 42 000 Latvijas iedzīvotāju.