Uzņēmumiem obligāta e-adrese

Lai oficiāli sazinātos ar valsts un pašvaldību iestādēm, visiem uzņēmējiem, biedrībām un nodibinājumiem nākamgad obligāti būs jālieto oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese. Tas tāpēc, lai saziņa notiktu droši un ērti. Nākotnē šāda e-adrese būs jāizveido arī privātpersonām. 

Elektroniskā adrese uzņēmējiem no nākamā gada būs obligāta, lai dažāda veida oficiālās vēstules vairs nebūtu jāsūta papīra formā. Tas iestādēm ļaus taupīt līdzekļus par pasta pakalpojumiem, samazināt izmaksas par papīru. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvis saka: “E-adrese ir analogs tam procesam, ko papīra pasaulē pazīstam kā ierakstītu vēstuli. Kad svarīgos valsts dokumentus mēdz atsūtīt uz pasta kastīti, tad jāiet uz pastu pakaļ saņemt sūtījumus. E-adrese to ļauj saņemt digitāli.”

Jebkura juridiska persona e-adresi var izveidot portālā “Latvija.lv”, vai arī to integrējot uzņēmuma dokumentu vadības sistēmā. Elektroniskā adrese ļauj savstarpēji komunicēt ar vairāk nekā 3000 valsts un pašvaldību iestādēm. VARAM norāda, ka e-adresi ir svarīgi izveidot, jo jau janvārī daudzas pašvaldības juridiskām personām elektroniski izsūtīs paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli. Uģis Bisenieks: “Tā ir janvāra aktualitāte. Janvāris, februāris, kad pašvaldības izsūta šos nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumus. E-adreses aktivizēšana automātiski nodrošina, ka šie paziņojumi mums būs e-adresē.”

Netrūkst uzņēmēju, kuri valsts oficiālo e-adresi izmanto jau kopš tās ieviešanas, lai sazinātos ar dažādām valsts un pašvaldības iestādēm. Tai pašā laikā ir juridiskas personas, kuras atzīst, līdz šim elektroniskā saziņā sekmīgi izmantots cits e-pasts. Uzņēmuma “FR Studio” vadītāja Jana Fronta: “Ļoti veiksmīgi komunicēju ar esošo e-pasta adresi gan ar Valsts ieņēmumu dienestu, gan pašvaldību. Esmu apmainījusies ar elektroniski parakstītiem dokumentiem. Mani komunikācija apmierinājusi.”

Uzņēmēja norāda, ka oficiālajā e-adresē iespējams sazināties tikai ar valsts un pašvaldības iestādēm, taču viņai elektroniskājā vidē būtiska saziņa arī ar citiem uzņēmējiem un klientiem. Lietot divus e-pastus nebūtu parocīgi. VARAM pārstāvis Uģis Bisenieks ReTV norāda, ka oficiālajā e-adresē pašlaik tiešām pieejama saziņa tikai starp uzņēmēju un iestādēm. Taču plānoti uzlabojumi. “Saziņu plānojam atvērt tālākā perspektīvā. Visu darām pakāpensiki, lai pierodam un iemācāmies.”

Uzņēmumu reģistrā norāda, ka arī šeit aizvien biežāk saziņa ar uzņēmumiem notiek, izmantojot e-adresi. Taču, izveidojot e-adresi, uzņēmēji nevar atteikties no juridiskās adreses. “Savstarpēji uzņēmumiem savā starpā vai citām juridiskām personām savā starpā vai iedzīvotājiem, kas grib sazināties ar uzņēmumiem, joprojām ir saistoša juridiskā adrese. Uzņēmējiem ir jāatceras, ka tiek aktivizēta e-adrese, tāpat jānodrošina korespondences saņemšana juridiskajā adresē,” skaidro Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere.

Jāpiemin, ka oficiālā e-adrese būs obligāta arī visām privātpersonām. Pašlaik plānots, ka tas varētu būt no 2027. gada. Taču ikviens no mums to var izveidot jau tagad portālā “Latvija.lv”.