Uzstādīts piemineklis Braku Annai

Pērn izskanēja aicinājums ziedot ilggadējās Braku muzeja vadītājas un pētniecisko grāmatu autores Annas Kuzinas jeb Braku Annas piemineklim. Šopavasar, pateicoties sabiedrības atsaucībai, tas ir uzstādīts.

Annas Kuzinas vārds cieši saistās ar Brakiem un Rūdolfu Blaumani. Pērn jūlijā Anna tika aizsaukta mūžībā, aiz sevis atstājot pamatīgu Blaumaņu dzimtas un Ērgļu novada vēstures pētījumu, par ko pateicībā Braku Annai uzstādīts piemineklis Sauleskalna kapos Ērgļos. Rūdolfa Blaumaņa “Braku” muzeja vadītāja Zinta Saulīte saka: “Ziedoja dažādas organizācijas, biedrības un mūsu pašu Ērgļu cilvēki, cilvēki no tuvākas un tālākas apkaimes Latvijā. Blaumaņa dzimtai piederīgie, atsaucās citu muzeju kolēģi. Arī Annas sadraudzības partneri, mūsu pašu Ērgļu sadarbības pilsētas Vācijā!”

Par saziedotajiem līdzekļiem uzstādīts piemineklis, kurā atainota Ērgļu josta un dzīves gaitā gūtā atzinība, kā arī labiekārtota kapa vieta, tā godinot Annu kā grāmatu autori, ilggadēju Braku muzeja vadītāju un novadpētnieci. “Anna bija tā, kura ienesa Blaumani grāmatu apgādā “Madris” un visā Latvijā, jo līdz tam neviens tik biezu Blaumaņa biogrāfiju, kur viņa izstāstīja katru stundu, katru gadu, katru minūti par Blaumani, nebija dzirdējis,” saka Skaidrīte Naumova, grāmatu apgāda “Madris” direktore.

Annas Kuzinas pētījumi apkopoti daudzās grāmatās, nozīmīgākās: “Blaumaņu pavārgrāmata”, “Blaumanis tuvplānā”, “Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca” un “Reiz Ērgļos”. Skaidrīte Naumova atzīst: “Ērgļu grāmata ir kā Ērgļu mazā Bībele. Tur ir tik daudz stāstīts par cilvēkiem un visiem notikumiem, visu vēsturi. Es nezinu, kur viņa ņēma laiku, kā to visu spēja. Domāju, ka strādāja divdesmit četras stundas diennaktī. Mīlēja to, ko dara.”

Pēc pieminekļa atklāšanas sekoja muzikāli literāra atmiņu pēcpusdiena Ērglu saieta namā, kas ļāva ieklausīties Annas Kuzinas līdzgaitnieku atmiņu stāstos.