Vāc parakstus par fonda "Russkij Mir" atzīšanu par ekstrēmisku

Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana par Krievijā izveidota fonda "Russkij Mir" ("Krievu pasaule" / "Русский мир") atzīšanu par ekstrēmisku.

Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Jevgeņijs Nikolajevs. Viņš uzskata, ka Krievijas agresija Ukrainā ir skaidrs pierādījums tam, ka Vladimira Putina 2007.gadā izveidotais fonds "Russkij Mir" un ar to saistītā krievu pasaules ideoloģija ir noziedzīga un ekstrēmistiska.

Iniciatīvas aprakstā pausts piedāvājums šo fondu konkrēti un krievu pasaules ideoloģiju kopumā oficiāli atzīt par ekstrēmistisku un noziedzīgu ar izrietošiem regulējumiem.

""Russkij Mir" ietekme vairs nav uzskatāma par leģitīmu vienas valsts maigo varu, kas kādam var patikt vai nepatikt. Tā ir ekstrēma agresorvalsts organizācija un Latvijas nacionālajām interesēm bīstama ideoloģija; tāda tā bija, tāda tā ir uzskatāmi atklājusies pašlaik, un tāda tā paredzami paliks arī turpmāk," pārliecināts Nikolajevs.

Tāpēc viņš aicina likumos līdztekus nacisma un komunisma simbolu lietošanas un šo noziedzīgo ideoloģiju propagandas aizliegumam noteikt arī krievu pasaules ideoloģijas aizliegumu. Vienlaikus par ekstrēmu un noziedzīgu, viņaprāt, būtu jānosaka fonds "Russkij Mir" ar aizliegumu fiziskām un juridiskām personām ar to jebkādi sadarboties.

Līdz ar šo pārmaiņu idejas autora ieskatā varēs nostiprināt konsekventu politiku, kas iestājas par Latvijas nacionālajām interesēm un vēršas pret vietējo un starptautisko ekstrēmismu un bīstamu ideoloģiju - krievu pasauli. "Līdz ar šīs ideoloģijas iegrožošanu, kaut pakāpeniski, tomēr paredzami mazināsies arī Latvijas sabiedrības sašķeltība," akcentē Nikolajevs.

Kā liecina fonda mājaslapā pieejamā informācija, fonds "Russkij Mir" ("Русский мир") izveidots, izpildot Krievijas prezidenta Vladimira Putina dekrētu 2007.gada vasarā. Fonda mērķis ir popularizēt krievu valodu, kas fonda ieskatā uzskatāma par Krievijas nacionālo dārgumu un svarīgu elementu krievu un pasaules kultūrā, kā arī atbalstīt krievu valodas apmācību ārzemēs.

Definējot savu ideoloģiju, fonda mājaslapā norādīts, ka "Russkij Mir" ir ne vien krievi, Krievijas iedzīvotāji, tautieši ārzemēs, emigranti un imigranti no Krievijas un viņu pēcteči, bet arī citu valstu pilsoņi, kas runā krievu valodā - visi tie, kas patiesi interesējas par Krieviju un kurus uztrauc tās nākotne. Fonds pauž pārliecību, ka visus krievu pasaules ("Russkij Mir") slāņus - multietniskos, daudzkonfesionālos, sociāli un ideoloģiski neviendabīgos, multikulturālos, ģeogrāfiski segmentētos - vieno apziņa par piederību Krievijai. "Veidojot "Russkij Mir" kā globālu projektu, Krievija iegūst jaunu identitāti, jaunas iespējas efektīvai sadarbībai ar pārējo pasauli un papildu impulsus savai attīstībai," teikts mājaslapā.

"Russkij Mir" ir Krievijas pasaule, norādīts portālā, uzsverot, ka katra cilvēka aicinājums ir palīdzēt savai tēvzemei, rūpēties par savu tuvāko. "Ļoti bieži dzirdēts, ko valsts varētu darīt cilvēku labā. Taču ne mazāk svarīgi ir tas, ko katrs no mums var darīt dzimtenes labā. No atkarības noskaņojumiem vajadzētu pievērsties idejai par kalpošanu Krievijai," uzsvērts fonda ideoloģijas aprakstā.

Tāpat "Russkij Mir" esot arī krievu samierināšanās, harmonija, krievu ceļš, vienotība, 20.gadsimta šķelšanās pārvarēšana. ""Russkij Mir" vajadzētu būt ne tik daudz pagātnes atmiņām, cik aktīvam, mobilizējošam sākumam labākas nākotnes veidošanai lielai tautai, kas dzīvo mierā ar sevi un pārējo pasauli," uzsvērts mājaslapā.

Latvijas drošības dienesti savos ikgadējos pārskatos vairākkārt norādījušas uz "Russkij Mir" atbalstu dažādām Krievijas tautiešu organizācijām.Foto: AFP/Scanpix