Vācija Ukrainas kara bēgļu bērniem Latvijā sarūpē 800 siltās ziemas jakas

Vācijā noorganizēta liela humānās palīdzības krava ukraiņiem, kuri patvērumu uz laiku ir guvuši Latvijā. Šonedēļ krava sasniegusi adresātus. Starptautiski atpazīstamā organizācija “Rotary” klubs trīs dienas uzturas Latvijā, lai apmeklētu vairākus novadus. Vācijas rotarieši nepieciešamās lietas nodevuši Liepājas, Saldus, Talsu un Ventspils cilvēkiem no Ukrainasm šodien apmeklēs arī Daugavpili un Ogri. Sarunā brīvprātīgie no Vācijas atzīst, ka ir nobažījusies par iespēju palīdzēt, ja karš ieilgs. 

Otrdienas pēcpusdienā, izlijuši Latvijas rudens lietū, kara bēgļi no Ukrainas savā mītnes vietā Ventspils Augstskolas studentu dienesta viesnīcā nesa kastes, kuras kā palīdzības kravu ir atsūtījušas ģimenes Vācijā. Šī nav pirmā reize, kad palīdzības krava no Ķīles Vācijā dodas uz Latviju. Šoreiz ar īpašu sūtījumu, bēgļu bērniem sarūpētas vismaz 800 siltās ziemas jakas, jo tāds ir bijis lūgums no karā cietušo puses. Ķīles “Rotary” kluba biedrs Henings Krāmers: “Mēs redzam ļoti emocionālas situācijas. Man bija vajadzīgas vairākas dienas, lai pārdomātu, ko tur visu redzējām.Viena sieviete bija asarās un izstāstīja, ka viņas dzimtā pilsēta Luhanskā ir pilnībā iznīcināta – gluži kā Mariupole. Neatceros tās pilsētas nosaukumu, bet tā ir pilnībā sagrauta, nolīdzināta līdz ar zemi. Tas ir ļoti emocionāli.”

Kravas no “Rotary” kluba vācu biedriem uz Latviju ceļo jau trešo reizi. Vācijā darbojas 82 “Rotary” klubi, ap pieciem tūkstošiem rotariešu ne tikai uzņem kara bēgļus savās pilsētās, bet sūta palīdzības kravas arī uz citām mītnes vietām, kur darbojas “Rotary”. Latvijā kravas piestāja piecās pilsētās, lai nodotu sarūpēto ar savas organizacijas biedru palīdzību. Rīgas “Rotary” kluba biedre Inese Priedniece: “Tie stāsti ir tik aizkustinoši, gribas raudāt. Kā jau mēs teicām, mēs varam sēdēt un raudāt, bet varam celties un kaut ko darīt.”

Ventspils “Rotary” līdz šim nokomplektējuši divas kravas ar palīdzību, ko no Ventspils ar bēgļu koordinatores palīdzību nosūtījuši karavīriem tieši uz frontes līniju Ukrainā. Ventspils “Rotary” kluba biedre Iveta Lāce: “Mēs esam diezgan mazs klubs, mēs esam 16 biedri. Lai arī cik aktīvi mēs būtu, lai arī cik mums būtu plašs iespēju loks, bet nekad mēs nevarētu padarīt tik lielu, nozīmīgu darbu, ka tas ir šinī brīdī izdevies. Tas apliecina “Rotary” kustības pasaules mērogu.”

Latvijas rotarieši joprojām aktīvi un dažādos veidos atbalsta Ukrainu tās brīvības karā. Šoreiz sadarbībā ar Ķīles “Rotary” klubu Vācijā ir izveidots maršruts uz pilsētām, kur dzīvo lielākais skaits kara bēgļu no Ukrainas. Lai arī Daugavpilī nav sava “Rotary”, šodien maršrutā iekļauta arī Daugavpils. Krāmers: “Esmu bijis Daugavpilī divreiz, pašvaldības pirmā atbilde bija, lai mēs griežamies pie Pestīšanas armijas, nevis pie pašvaldības administrācijas. Un tad es ieguvu informāciju, kāpēc šāda attieksme ir Daugavpilī. Cik sapratu, tad šobrīd attieksme esot uzlabojusies. Tā ir sarežģīta situācija, pilsētā dzīvo 90 tūkstoši cilvēku, no tiem liela daļa ir krievu.”

Šī palīdzības krava ukraiņiem, kuri patvērumu uz laiku ir guvuši Latvijā, ir Vācijas rotariešu vēlme nepieciešamās lietas nodot kaimiņvalstīs mītošajiem bēgļiem tieši rokās, tiesa gan – arī Vācijā situācija ar humānās palīzības resursiem mainās, jo karš ieilgst. Krāmers: “Šī programma ir pabeigta. Esmu veicis piecus braucienus uz Latviju. Nauda tagad ir beigusies, un mums ir jāsak jauna programma. Ņemot vērā, ka karš vēl var turpināties vismaz trīs gadus, varbūt ilgāk, to neviens nevar pateikt, es nolēmu uzrakstīt vēstuli “Rotary” vadībai. Tā kā esam partnerorganizacija Latvijas “Rotary” klubam, mans jautājums bija: ko mēs darīsim nākamos trīs gadus, lai palīdzetu mūsu “Rotary” draugiem un kara bēgļiem!?”

Kara bēgļu migrācija abos virzienos no un uz Ukrainu turpinās. Daļa bēgļu ir pieņēmusi lēmumu uzkavēties Latvijā, tāpēc apgūst latviešu valodu un sūta savus bērnus Latvijas skolās, bet daļa vēl nogaida, bēgļu bērni mācas Ukrainas skolās attālināti.


Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par "ReTV Ziņas" saturu atbild SIA "Re MEDIA".

#SIF_MAF2023